Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τέταρτο τρίμηνο του 2017

ΣΧΕΤ.: α) Το από 31-3-2017 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2017: http://old.isotita.gr/index.php/news/3075 .

 

β) Το από 6-7-2017 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του δεύτερου τριμήνου του 2017: http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-τ-7/ .

 

γ) Το από 29-9-2017 έγγραφό μας με θέμα τον απολογισμό του τρίτου τριμήνου του 2017: http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-τ-8/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), το τέταρτο τρίμηνο του 2017 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί συνοπτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 31-10-2017, 30-11-2017 και 29-12-2017 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Οκτώβριος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-17/

 

2) Νοέμβριος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-18/ .

 

3) Δεκέμβριος 2017: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-19/ .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων»και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.