Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τέταρτο τρίμηνο του 2016

ΣΧΕΤ.: Οι απολογιστικές εκθέσεις του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2016:

 

α) το από 4 Απριλίου 2016 έγγραφό μας για το πρώτο τρίμηνο: http://old.isotita.gr/index.php/news/2603

 

β) το από 1 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας για το δεύτερο τρίμηνο: http://old.isotita.gr/index.php/news/2734

 

γ) το από 30 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφό μας για το τρίτο τρίμηνο: http://old.isotita.gr/index.php/news/2822 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το τέταρτο τρίμηνο του 2016 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί συνοπτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα 31-10-2016, 30-11-2016 και 30-12-2016 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Οκτώβριος 2016: http://old.isotita.gr/index.php/news/2879

 

2) Νοέμβριος 2016: http://old.isotita.gr/index.php/news/2918

 

3) Δεκέμβριος 2016: http://old.isotita.gr/index.php/news/2956 .

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση