Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 2-4-2019 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-14/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δεύτερο τρίμηνο του 2019 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί αναλυτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 30-4-2019, 31-5-2019 και 28-6-2019 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

1) Απρίλιος 2019:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-35/ .

2) Μάιος 2019:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-36/ .

3) Ιούνιος 2019: 

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-37/ .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.