Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων στη Γερμανία (Απρίλιος 2015)

Μαΐ 18, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβη πρόσφατα στην έκδοση μελέτης με θέμα την πολιτική για την ισότητα των φύλων στη Γερμανία. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Dr. Elisabeth Botsch της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Βερολίνου για τις ανάγκες των μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιοποιήθηκε στις 28-4-2015. Η μελέτη είναι συνολικής έκτασης τριανταέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα (πρωτότυπο κείμενο) με μετάφραση στη γερμανική γλώσσα.

Η μελέτη περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γερμανία, τον στυλοβάτη της ευρωπαϊκής οικονομίας με πληθυσμό περίπου 82 εκατομμύρια κατοίκους και με ομόσπονδο σύστημα διακυβέρνησης (δεκαέξι κρατίδια Bundesländer). Οι υψηλές επιδόσεις στο χώρο της οικονομίας και της ανάπτυξης δεν συνάδουν με αντίστοιχη πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η συντάκτρια της μελέτης χαρακτηρίζει μέτρια την επίδοση της χώρας σε αυτό τον τομέα. Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ορισμένα στοιχεία:

– η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο παραμένει αμετάβλητο στο ένα τρίτο για μία δεκαετία. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές της 22-9-2013 το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ανήλθε στο 36,5%, το οποίο αποδίδεται στη διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων υποψηφίων από τα ίδια τα κόμματα υπέρ της ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταλαμβάνουν το 40%, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση ο μέσος όρος των γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια σε ολόκληρα τη χώρα είναι μόλις 26,1%.

– στο δημόσιο τομέα εργάζονται 5,7 εκατομμύρια άτομα με τις γυναίκες να συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 50%. Εντούτοις, το 70% των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων εξακολουθούν να εργάζονται σε τομείς της υγείας και της πρόνοιας. Στις 14.764 επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα το 48% των εργαζομένων είναι γένους θηλυκού.

– το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γερμανία είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. (περίπου 22% με κοινοτικό μέσο όρο το 16,4%), ενώ το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στη χώρα ανήλθε το 2013 στο 20,2%. Οι γυναίκες εργάζονται εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο 30,1 ώρες, ενώ οι άνδρες εργάζονται 39,5 ώρες το αντίστοιχο διάστημα.

– στις αρχές του 2015 η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συνασπισμού καθιέρωσε κατώτατο μισθό τα 8,50 ευρώ ανά ώρα (πάγιο αίτημα των κοινωνικών εταίρων και των γυναικείων οργανώσεων). Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει προς όφελος των γυναικών, παρόλο που ο νόμος περιλαμβάνει πολλές εξαιρέσεις για την καταβολή του κατώτατου μισθού. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό χάσμα, οι γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη κατά μέσο όρο μόλις το 40% του αντίστοιχου ποσού που λαμβάνουν οι άνδρες.

– οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης συνήθως δεν έχουν παιδιά (το 2008 το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης χωρίς παιδιά ήταν της τάξης του 77% και το 25% ήταν ανύπανδρες, διπλάσια ποσοστά σε σχέση με τους άνδρες). Υπάρχει θεσπισμένο πλαίσιο γονικής άδειας διάρκειας τριών ετών (οι εργαζόμενοι γονείς που ασκούν το δικαίωμα, δεν λαμβάνουν μισθό και επιδόματα κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας). Οι μητέρες στην πλειοψηφία τους επιλέγουν τη μερική απασχόληση με σκοπό την εναρμόνιση των οικογενειακών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι πατέρες συνήθως επιλέγουν να κάνουν χρήση άδεια ανατροφής παιδιού με διάρκεια τους 3,5 μήνες.

– το θέμα της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα. Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει σημαντική μορφή έμφυλης βίας και μάλιστα έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη σε εθνικό επίπεδο ήδη από το 2004. Εντούτοις, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δημόσιος διάλογος για την πορνεία. Η γερμανική νομοθεσία του 2002 αναγνωρίζει υπό προϋποθέσεις την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών ως επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά οι επικριτές θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος νόμος ευθύνεται για τη ραγδαία αύξηση της τάξης του 70% της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στη χώρα με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση το διάστημα 2005-2010. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο.

– ο Ποινικός Κώδικας δεν θεωρεί νόμιμη την έκτρωση παρά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ενδιαφερόμενη γυναίκα. Το χάπι της επόμενης ημέρας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή από την άνοιξη του 2015. Η καισαρική τομή παραμένει υπερβολικά διαδεδομένη (το 31,9% των γεννήσεων το 2010 έγινε με καισαρική τομή) τη στιγμή που η Γερμανία έχει από τα πιο χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια του τοκετού (λιγότερο από πέντε θάνατοι σε κάθε εκατό χιλιάδες γεννήσεις με ζωντανό βρέφος).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το κείμενο της μελέτης:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf .

Comments are closed.