Νέα έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14-5-2019 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής  της Γ.Γ.Ι.Φ. για μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – σχολικό έτος 2018-2019 “Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;”»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-αποτελέσματα-πανελλήνι-2/ .

β) Το από 1-7-2019 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Κατάμεστη η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τελετή λήξης και βράβευσης του Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-κατάμεστη-η-βιβλιοθήκη-θ/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Εθνικό Τυπογραφείο, με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;». Η έκδοση συνολικής έκτασης 135 σελίδων περιλαμβάνει τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/07/Έχει-φύλο-η-καρδιά.pdf  .

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντίγραφο της έκδοσης σε έντυπη μορφή, παρακαλείστε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmpartzoka@isotita.gr .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.