Νέος Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Σεπ 02, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενικές Διευθύνσεις «Δικαιοσύνη & Καταναλωτές» και «Απασχόληση») δημοσιοποίησε τον Αύγουστο του 2015 τον Οδικό Χάρτη της πρωτοβουλίας με θέμα «Νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εναρμόνιση εργασιακού και ιδιωτικού βίου για τις οικογένειες με εργαζόμενους/-ες συζύγους». Πρόκειται για ένα συνεκτικό επτασέλιδο κείμενο στην αγγλική γλώσσα και παρουσιάζει τις τρεις επιλογές της Ε.Ε. με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με το θέμα της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση της συνεισφοράς του γυναικείου πληθυσμού στην ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ε.Επιτροπή εξετάζει τρία ενδεχόμενα για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:

α) νομοθετικά μέτρα

β) μη νομοθετικά μέτρα (π.χ. δομημένος δημόσιος διάλογος, αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, λογοδοσία και αποτίμηση προόδου από τα Κράτη-Μέλη και την Ε.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα)

γ) συνδυασμός νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων.

Επιπλέον, η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω Οδικού Χάρτη και σε αυτή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού χώρου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 28 Κρατών-Μελών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το επτασέλιδο κείμενο του Οδικού Χάρτη περιλαμβάνει ορισμένα άκρως ενδιαφέροντα και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του θέματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

– ο μέσος όρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. ανήλθε στο 16,5% το 2014

– ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. καταγράφεται στο 39% (στοιχεία έτους 2013)

– το ποσοστό των ανδρών εργαζομένων με πολλές ώρες απασχόλησης έχει υπολογιστεί στο 12% στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ για τις γυναίκες εργαζόμενες το αντίστοιχο ποσοστό είναι πάρα πολύ χαμηλό (μικρότερο του 5%)

– υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών στο ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (ποσοστά μεταξύ 40% και 75%), τη στιγμή που οι γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 65,4% στις Η.Π.Α., 66,3% στην Ιαπωνία και 76,6% στην Ελβετία (έτος αναφοράς 2013).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το κείμενο του Οδικού Χάρτη σε μορφή pdf:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf .

Comments are closed.