Οι βασικοί άξονες πολιτικής στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Ομάδας των G7 (Νοέμβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 29-5-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017)»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/3143 .

β) Το από 30-5-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/May/DT_30-05-2017_H%20Oikonomiki%20Endynamosi%20twn%20Gynaikwn-G7.pdf .

γ) Το από 2-6-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Ηγετών των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3159 .

δ) Το από 19-6-2017 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ζήτημα της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3174 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα της Σικελίας η τελευταία από τις συνολικά δεκατρείς Υπουργικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ομάδας των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών του πλανήτη. Η συγκεκριμένη συνάντηση ονομάστηκε «Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων» και οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναβεβαίωσαν τους βασικούς άξονες πολιτικής για την αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον πλανήτη:

http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Declaration%20of%20the%20G7%20Meeting%20on%20Gender%20Equality_0.pdf .

Η σχετική τετρασέλιδη Διακήρυξη της Συνάντησης εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:

1) επανασχεδιασμός της αγοράς εργασίας και του συστήματος πρόνοιας με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των γυναικών στο χώρο της οικονομίας, με έμφαση

α) στη μείωση του έμφυλου χάσματος στην αγορά εργασίας,

β) στη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

γ) στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας,

δ) στη δημιουργία ποιοτικών δομών φύλαξης και φροντίδας για παιδιά και ανήμπορα άτομα,

ε)καθώς και στην προώθηση των γυναικών στους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (γνωστοί ως STEM)

2) υιοθέτηση των πλέον πρόσφορων νομοθετικών μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

3) στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αναγνώριση της συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών στην καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη

4) πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών του ειδεχθούς φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, όπως

α) οι πρόωροι και οι εξαναγκαστικοί γάμοι,

β) η παρενόχληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο,

γ) ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

δ) η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική ή την εργασιακή εκμετάλλευση,

ε) η ενδοοικογενειακή βία και η βία μεταξύ συντρόφων.

Η απάντηση της Ελλάδας στους προαναφερθέντες τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής των G7 είναι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020», το οποίο εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και λειτουργεί ως οδικός χάρτης για τις πολιτικές και τις δράσεις στον τομέα της νομικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη χώρα μας: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

Η διάρθρωση του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 σε έξι πεδία πολιτικής συνάδει πλήρως και με τις κατευθύνσεις των G7:

1) κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις

2) έμφυλη βία

3) αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

4) εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.

5) υγεία

6) ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.