Οι δεκαπέντε δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Η ηλεκτρονική έκδοση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οι 23 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το έτος 2018» (Αθήνα, Δεκέμβριος 2018): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-23-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-στο-χώρο-του-Πολιτισμού-το-έτος-2018.pdf .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των δεκαπέντε δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον τέταρτο στόχο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτιστική δημιουργία» του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η πολιτιστική δημιουργία λειτουργεί διαχρονικά ως δέκτης και πομπός αναμετάδοσης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο ενός πλέγματος τυποποιημένων αντιλήψεων και προτύπων που απορρέουν από τις εκάστοτε κυρίαρχες αξίες: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δεκαπέντε δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019):

Ιανουάριος 2019

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την πολιτιστική πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάδειξη της έκθεσης «Ατελιέ στο χρόνο: 10 γυναίκες εικαστικοί» του Μουσείου Φρυσίρα (Αθήνα, 8/1/2019).

2) Επιστολή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Μουσείο Φρυσίρα με θέμα την πολιτιστική πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάδειξη της έκθεσης «Ατελιέ στο χρόνο: 10 γυναίκες εικαστικοί» του Μουσείου Φρυσίρα (Αθήνα, 8/1/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/1/2019 με θέμα τις δύοσημαντικές πολιτιστικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έναρξη του 2019 (Μουσείο Φρυσίρα και 3ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4202/11-1-2019).

4) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «3ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Ισπανικού Θεάτρου: Σύγχρονη Γυναικεία Ισπανική Δημιουργία» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 12-13/1/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Θεατρικό Οργανισμό «Ομάδα Πλάνη» και το Θέατρο «Βαφείο-Λάκης Καραλής» με θέμα τις γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας (Αθήνα, 17/1/2019).

– Το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. έλαβε ευχαριστήριο μήνυμα στις 18/1/2019 για την εν λόγω δράση του από τους ως άνω φορείς.

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα του πολιτισμού (Αθήνα, 23/1/2019).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (18-27/1/2019)» με μεγάλο αφιέρωμα στην ισότητα των φύλων (Καλαμάτα, 26-27/1/2019).

9) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση του τριημέρου δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Καλαμάτα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/1/2019).

Φεβρουάριος 2019

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση, καθώς και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Ισότητα των φύλων στον ελεύθερο χρόνο – Ενασχόληση με συνδικαλισμό, πολιτισμό, αθλητισμό» (Αθήνα, 6/2/2019).

Μάρτιος 2019

11) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «Το προφίλ της σύγχρονης γυναίκας» με την ιδιότητα του μέλους της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού φωτογραφίας με το ίδιο θέμα (Αιγάλεω, 8/3/2019).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Γραφείο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Σωματείου “Women in Filmand Television WIFT.GR” στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης του κινηματογραφικού 3ημέρου «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, μέρος 3ο» τον προσεχή Ιούνιο στις εγκαταστάσεις της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Αθήνα, 13/3/2019).

13) Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με θέμα την υλοποίηση του αφιερώματος «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, μέρος 3ο», κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤμήματοςΠαρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/3/2019).

14) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στην έδρα της ΒΘΙΦ με θέμα «Γυναίκα – Ποίηση – Λατινική Αμερική» (Αθήνα, 18/3/2019).

Απρίλιος 2019

15) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Ταινιόραμα Ισότητας: Φεστιβάλ Ταινιών 2019» (Αθήνα, 17/4/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.