Οι εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 με σταθερή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Eurofound, Αύγουστος 2016)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 16-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Το γυναικείο πρόσωπο της ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2716 .

 

β) Το από 28-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Μάιο 2016 έως και άνω του δυσθεώρητου 61%»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2729 .

 

γ) Το από 25-7-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η εγγεγραμμένη ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ξεπέρασε και αυτό το δυσθεώρητο 62%-63% τον μήνα Ιούνιο 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2769 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 3 Αυγούστου 2016 το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Εργασιακού Βίου (EurWork) δημοσιοποίησε ένα συνοπτικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εργασίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 με άκρως ανησυχητικές επισημάνσεις για την κατάσταση που επικρατεί στις εργασιακές συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/greece-latest-working-life-developments-q2-2016 .

 

Το εν λόγω Παρατηρητήριο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με έδρα το Δουβλίνο. Το Eurofound είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 για να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Αυτή η αποστολή του εκπληρώνεται σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις ενώσεις εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων) των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (η χώρα μας εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος).

 

Το Eurofound αναπτύσσει δύο ειδών δραστηριότητες: διαχείριση έρευνας και πληροφόρηση-επικοινωνία.

 

Όσον αφορά το από 3-8-2016 συνοπτικό σημείωμα του οργανισμού για την Ελλάδα, υπάρχει αναφορά στην ολοκλήρωση τον Μάιο της πρώτης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ, στην ψήφιση του Ν.4387/2016 για την κοινωνική ασφάλιση, το φορολογικό σύστημα και τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και στη σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της βιομηχανικής δράσης και των συλλογικών απολύσεων.

 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η τελευταία παράγραφος του συνοπτικού σημειώματος του Eurofound:

 

α) τρεις μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν ή κήρυξαν πτώχευση με αποτέλεσμα περισσότεροι/-ες από 1.500 εργαζόμενοι/-ες να χάσουν την εργασία τους

 

β) οι συνθήκες εργασίας σταθερά χειροτερεύουν στον ιδιωτικό τομέα

 

γ) οι μέσοι μισθοί μειώνονται

 

δ) οι ευέλικτες μορφές εργασίας αυξάνονται σημαντικά.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση