Οι πενήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Η ηλεκτρονική έκδοση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οι 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018» (Αθήνα, Δεκέμβριος 2018):

 http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-87-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-για-την-Εκπαίδευση-το-έτος-2018.pdf.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των πενήντα δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το πρώτο τετράμηνο του 2019.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των πενήντα δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019):

Ιανουάριος 2019

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

 

2) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/12/2018 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018 μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 322/2-1-2019).

3) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο εκδόσεις του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού» (Αθήνα, 3/1/2019).

4) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη χρήση σεξιστικής γλώσσας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 9/1/2019).

5) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του εν λόγω Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του από 2/1/2019 νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 10/1/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα την περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο της ένταξης της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 11/1/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας με τίτλο «Το Φύλο πάει σχολείο» (Αθήνα, 15/1/2019).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» με θέμα την προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 15/1/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις» (Καλλιθέα, 16/1/2019).

10) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σεμινάριο του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα τη διάσταση του φύλου στην έρευνα (Αθήνα, 17/1/2019).

11) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην «Έρευνα Βιβλιοθηκών της Ελλάδας έτους 2018» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Αθήνα, 17/1/2019).

12) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς «Το Σπίτι των Παραμυθιών – Το Μουσείο Αλλιώς» για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 17/1/2019).

13) Υποβολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. πρότασης για το νέο πρόγραμμα βιβλιοπαρουσιάσεων της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 21/1/2019).

14) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 22/1/2019).

15) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 22/1/2019 με θέμα τηναναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 10026/23-1-2019).

16) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την επιβεβαίωση συμπερίληψης της ΒΘΙΦ στο πρόγραμμα επισκέψεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 23/1/2019).

17) Εκπόνηση ενημερωτικού σημειώματος από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η διάσταση του φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη: προβληματισμοί, προκλήσεις, δυνατότητες» (Αθήνα, 24/1/2019).

18) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του ΥπΠΕΘ με θέμα τη διοργάνωση της όγδοης ημερίδας «Εκπαίδευση και Φύλο» στο Ρέθυμνο τον Απρίλιο του 2019 (Μαρούσι, 25/1/2019).

19) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (18-27/1/2019)» με μεγάλο αφιέρωμα στην ισότητα των φύλων, σε συνέχεια της από 10/11/2018 εκδήλωσης βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Μ.Μ.Ε. και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Η Έμφυλη Οπτική στον Κινηματογράφο» στο πλαίσιο της διοργάνωσης θεσμικών φορέων Πολιτισμού «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης», η οποία εντάσσεται στη Θεματική – Αφιέρωμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019 «Ισότητα Φύλων»(Καλαμάτα, 26-27/1/2019).

20) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση του τριημέρου δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Καλαμάτα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/1/2019).

21) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε απάντηση αιτήματος γυναίκας πολίτη με θέμα τη διακεκριμένη φεμινίστρια Αύρα Θεοδωροπούλου (Αθήνα, 30/1/2019).

Φεβρουάριος 2019

 

22) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

23) Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τρίτη τάξη του 2ου Γυμνασίου Αχαρνών (Αχαρνές, 5/2/2019).

24) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επιστημονική ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος «Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών με θέμα «Προάγοντας την έμφυλη ισότητα στην Προσχολική Αγωγή – Παιδαγωγικά προγράμματα σε πλαίσιο Παιδικών Σταθμών» (Αιγάλεω, 10/2/2019).

25) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας σε νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 14/2/2019).

26) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του εν λόγω Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου νόμου για τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 21/2/2019).

27) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 27/2/2019).

28) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ευρωπαϊκή και διεθνή προβολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. τους μήνες Απρίλιο και Αύγουστο 2019 (Αθήνα, 28/2/2019).

Μάρτιος 2019

 

29) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

30) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της MKO «Youthnet Hellas – Δίκτυο Νέων Ελλάδας» (Αθήνα, 4/3/2019).

31) Ενημερωτική δράση της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 4/3/2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στην Υπηρεσία μας.

 

32) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την εισαγωγή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, και  την αναχαίτιση της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, καθώς και έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. αυθημερόν κατόπιν σχετικής εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 4/3/2019).

33) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της έκθεσης «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω» – διαδρομές στις αρχειακές πηγές στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΡΤ και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (Ψυχικό, 6-29/3/2019).

34) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας με τίτλο «Γυναίκα της Ελλάδας – Γυναίκα της Ευρώπης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Γλυφάδα, 8/3/2019).

35) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του 2ου Γυμνασίου Κερατσινίου στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ (Αθήνα, 12/3/2019).

36) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα γυναίκας πολίτη με θέμα την ανάγκη μη χρήσης σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 13/3/2019).

37) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου με θέμα «Τα φύλα εκ-παιδεύονται» (Περιστέρι, 13/3/2019).

38) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών και των μαθητριών των τμημάτων Α3 και Γ’ Ανθρωπιστικών Σπουδών του 11ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης κατά του γλωσσικού σεξισμού (Αθήνα, 14/3/2019 και 18/3/2019).

– Το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα στις 18/3/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

39) Συγχαρητήρια επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το 1ο Γενικό Λύκειο Επανομής για την πρωτοβουλία των μαθητών και των μαθητριών των δύο σχολικών μονάδων κατά του γλωσσικού σεξισμού, καθώς και έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Συγχαρητήρια επιστολή – Απάντηση της Γ.Γ.Ι.Φ., Φωτεινής Κούβελα, στην επιστολή των μαθητριών/-ών του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για το Σύνταγμα και τις έμφυλες αναπαραστάσεις στα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων»,, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/3/2019 και 27/3/2019 αντίστοιχα).

40) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του 4ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής με θέμα «Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο – Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα» (Άγιος Δημήτριος, 21/3/2019).

41) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του μαθητικού διαγωνισμού «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» των συμμετοχών στον εν λόγω διαγωνισμό δημιουργικής γραφής για την αξιολόγησή τους (Αθήνα, 29/3/2019).

Απρίλιος 2019

 

42) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

43) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ (Αθήνα, 1/4/2019).

44) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρέθυμνο, 6/4/2019).

45) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ημερίδας “Φύλο και Εκπαίδευση” στο Ρέθυμνο και η επίσκεψη της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της περιοχής», κατόπιν σχετικής εισήγησης τουΤμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 8/4/2019).

 

46) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τις πολιτικές πρόληψης των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στη σχολική κοινότητα (Αθήνα, 11/4/2019).

47) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη «Θεματική Εβδομάδα 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ:

– 7ο Γυμνάσιο Αθηνών, 15/4/2019 και 18/4/2019

– 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, 17/4/2019

– 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, 19/4/2019.

48) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος ομάδας φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 15/4/2019).

49) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Η διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας και η προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών», καθώς και αυθημερόν έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 18/4/2019).

50) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» (Αθήνα, 19/4/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 22/4/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.