Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και η εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018)

 

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf στην ελληνική γλώσσα πεντασέλιδη ενημερωτική έκθεση για τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η διήμερη συνάντηση διοργανώθηκε στο  πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

 

Η εμπεριστατωμένη έκθεση διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

 

Α. Πολιτικές και δράσεις των Τριμερών Προεδριών του Συμβουλίου της Ε.Ε.

 

Β. Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για το έμφυλο ψηφιακό χάσμα στην Ε.Ε.

 

Γ. Θέματα βίας κατά των γυναικών

 

Δ. Η εποικοδομητική συνεισφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Ενημερωτική Έκθεση HLG on G.M. Σόφια 31 Ιαν. – 1 Φεβρ. 2018

 

 

Comments are closed.