Οι τάσεις για τη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017 σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

ΣΧΕΤ.: α) Το από 19-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2975 .

 

β) Το από 20-1-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Jan/DT_20-01-2017_Endynamosi%20Thesis%20Gynaikwn_Germaniki%20Proedria_G20.pdf .

 

γ) Το από 23-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017 και τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Απασχολησιμότητα των Γυναικών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2978 .

 

δ) Το από 27-1-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με την Υπουργό Εργασίας»: http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Jan/DT_26-01-2017_Synantisi%20tis%20GGIF%20me%20tin%20Ypourgo%20Ergasias.pdf .

 

ε) Το από 20-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020»:http://old.isotita.gr/index.php/news/3048 .

 

στ) Το από 29-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3143 .

 

ζ) Το από 30-5-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7»: http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/May/DT_30-05-2017_H%20Oikonomiki%20Endynamosi%20twn%20Gynaikwn-G7.pdf

 

η) Το από 2-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Ηγετών των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3159 .

 

θ) Το από 19-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αξιοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ζήτημα της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3174 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Ιουνίου 2017 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) δημοσιοποίησε μελέτη σχετικά με τις τάσεις της γυναικείας απασχόλησης το έτος 2017. Πρόκειται για ένα άκρως εμπεριστατωμένο κείμενο συνολικής έκτασης 66 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.

 

Τα κύρια σημεία του αξιόλογου πονήματος της ΔΟΕ συνοψίζονται ως εξής:

 

1) το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό υπολογίζεται στο 49,4% και είναι χαμηλότερο κατά 26,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, γεγονός που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί το επόμενο έτος

 

2) όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων στο εργατικό δυναμικό στην αντίστοιχη περιοχή της Ευρώπης όπου εντάσσεται η χώρα μας, το χάσμα έχει μειωθεί κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία εικοσαετία για να φθάσει τις 12,5 μονάδες το 2017

 

3) η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση ανήλθε στο 51,3% το 2017 στην Ευρώπη

 

4) αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας, στην ήπειρό μας το ποσοστό ανεργίας δεν παρουσιάζει σημαντική έμφυλη διαφορά το 2017, το οποίο αποδίδεται στον ταχύτερο ρυθμό ανεργίας των ανδρών: 9,3% για τις γυναίκες και 8,8% για τους άνδρες

 

5) το εργασιακό καθεστώς της μερικής απασχόλησης είναι γένους θηλυκού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2015 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής έτους, οι γυναίκες εργάζονταν με μερική απασχόληση σε ποσοστό 32,1% έναντι μόλις 8,9% των ανδρών)

 

6) οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας για το εργατικό δυναμικό των ανεπτυγμένων χωρών είναι οι εξής και έχουν έμφυλη διάσταση: ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, μέγεθος και τύπος νοικοκυριού, ώρες εργασίας και είδος συμβολαίου

 

7) ο μέσος όρος του ποσοστού κατανομής στην απασχόληση διεθνώς είναι ο ακόλουθος για το τρέχον έτος:

 

– μισθωτή εργασία: 54,4% για τους άνδρες και 55,4% για τις γυναίκες

 

– εργοδοσία: 3,2% για τους άνδρες και 1,3% για τις γυναίκες

 

– αυτοαπασχόληση: 37% για τους άνδρες και 28,4% για τις γυναίκες

 

– συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: 5,5% για τους άνδρες και 14,9% για τις γυναίκες

 

8) τα ως άνω αντίστοιχα ποσοστά κατανομής για τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης όπου εντάσσεται η χώρα μας, έχουν ως εξής:

 

– μισθωτή εργασία: 80,9% για τους άνδρες και 88,6% για τις γυναίκες

 

– εργοδοσία: 5,9% για τους άνδρες και 2,4% για τις γυναίκες

 

– αυτοαπασχόληση: 12,5% για τους άνδρες και 7,7% για τις γυναίκες

 

– συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: 0,7% για τους άνδρες και 1,3% για τις γυναίκες

 

9) στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γυναικείο εργατικό δυναμικό ανέρχεται στο 50,9%, δηλαδή 13 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σχέση με το ανδρικό εργατικό δυναμικό, το οποίο υπολογίζεται στο 63,9%

 

10) εάν υλοποιηθεί η δέσμευση της «Ομάδας των 20 – G20» για μείωση του χάσματος λόγω φύλου κατά 25% έως το έτος 2025 (μέλος των G20 είναι και η Ε.Ε. ως Διεθνής Οργανισμός), τότε θα καταγραφεί αύξηση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων στην απασχόληση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 6,6 εκατομμύρια γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%

 

11) όσον αφορά την Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας είναι τα ακόλουθα:

 

– χάσμα 16 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό: άνδρες 60,1% και γυναίκες 44,1%

 

– χάσμα 9,6 ποσοστιαίων μονάδων στην ανεργία: άνδρες 18,8% και γυναίκες 28,4%

 

– χάσμα 3,3 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: άνδρες 2,8% και γυναίκες 6,1%

 

12) σε περίπτωση μείωσης του έμφυλου χάσματος κατά 25%, αυτό θα μεταφράζονταν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1081 δολλάρια ανά άτομο στην Ελλάδα.

 

13) τα προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση συνοψίζονται ως εξής:

 

– ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας

 

– αντιμετώπιση του φαινομένου του έμφυλου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας από την παιδική ηλικία για την αλλαγή στερεότυπων αντιλήψεων και πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου

 

– πρόληψη και εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης, βίας και παρενόχλησης σε βάρος τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών

 

– υιοθέτηση πολιτικών για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 

– δημιουργία και προστασία ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τομέα της φροντίδας

 

– στόχευση στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον (π.χ. υποδομές, ένταξη της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, αναμόρφωση φορολογικού συστήματος) και την άτυπη οικονομία.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της ΔΟΕ:

 

α) η μελέτη για τις τάσεις της γυναικείας απασχόλησης διεθνώς το έτος 2017:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_557245.pdf

 

β) η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms_558032.pdf .

                      

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

 

 

Comments are closed.