Οι 115 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019)

ΣΧΕΤ.: Το από 3-9-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018)»: http://www.isotita.gr/οι-67-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 115 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το σχολικό έτος 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019).

 

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα.

 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός των 115 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019, όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν μέσω σχετικών αναρτήσεων στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας:

 

Α. Χρονική Περίοδος: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

 

Σελίδες 12-17 της ηλεκτρονικής έκδοσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τίτλο «Οι 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018»:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-87-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-για-την-Εκπαίδευση-το-έτος-2018.pdf .

 

Β. Χρονική Περίοδος: Ιανουάριος-Απρίλιος 2019

Η ηλεκτρονική έκδοση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τίτλο «Οι 50 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/Οι-50-Δράσεις-της-Γ.Γ.Ι.Φ.-για-την-εκπαίδευση-το-πρώτο-4μηνο-του-2019.pdf .

 

Γ. Χρονική Περίοδος: Μάιος-Αύγουστος 2019

Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./6/13-8-2019 έγγραφο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τίτλο «Οι 32 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/οι-32-δράσεις-του-κρατικού-φορέα-ισότητα/ .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.