Οι 32 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 3-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι πενήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/οι-πενήντα-δράσεις-της-γενικής-γραμμα/.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 32 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Π.Δ. 84/2019, άρθρο 7) στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το δεύτερο τετράμηνο του 2019.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 32 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το δεύτερο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Μάιος-Αύγουστος 2019):

 

Μάιος 2019

 

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων υπέρ των νέων στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 2/5/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις πενήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 3/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 68290/3-5-2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη «Θεματική Εβδομάδα 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– 1ο Γυμνάσιο Ελληνικού Αττικής, 6/5/2019

– 4ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης , 10/5/2019

– 1ο Εσπερινό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 10/5/2019

– Γυμνάσιο Στύρων Ευβοίας, 20/5/2019

– 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής, 21/5/2019.

4) Συνεισφορά των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με θέμα το Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Πύλη Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου» στο πλαίσιο του Έργου G-Cloud, μία Στρατηγική Επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα (Αθήνα, 6/5/2019).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» για τη διοργάνωση διημερίδας τον Ιούνιο του 2019 με θέμα «Συμπερίληψη – Συνεκπαίδευση και Πολιτικές Πρόληψης των Έμφυλων Διακρίσεων στη Σχολική Κοινότητα» (Νέος Κόσμος, 6/5/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71156/8-5-2019).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

7) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» (Αθήνα, 8/5/2019).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παρέμβαση σε πέντε εκδηλώσεις με θεματολογία φύλου της «16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 9-12 Μαΐου 2019» (Θεσσαλονίκη, 11-12/5/2019).

9) Απαντητική επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα άνδρα πολίτη με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στην εκπαίδευση (Αθήνα, 13/5/2019).

10) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ι.Φ. για μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – σχολικό έτος 2018-2019 “Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;”», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 14/5/2019).

11) Εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Σχινά με τίτλο «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια: 40 μοναδικές Ελληνίδες» και σχετική ομιλία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 14/5/2019).

12) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υπέρ της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί σύστασης ομάδας εργασίας για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/5/2019).

13) Αποστολή από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» (Αθήνα, 15/5/2019).

14) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Γαλατσίου σε σχολεία της περιοχής με αφορμή την ολοκλήρωση της μαθητικής δημιουργικής δράσης graffiti κατά των έμφυλων στερεότυπων το σχολικό έτος 2018-2019 με την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Γαλάτσι, 16/5/2019).

15) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της διοργάνωσης στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 του Παγκόσμιου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (Αθήνα, 17/5/2019).

16) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης, το οποίο θα κατατεθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού αποκλεισμού που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (Αθήνα, 22/5/2019).

17) Απόφαση χορήγησης αιγίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Φεστιβάλ ΛΕΑ – Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Εν Αθήναις», κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα (Αθήνα, 23/5/2019).

18) Έκδοση δελτίου τύπου από το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών “Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο”», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/5/2019).

19) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» για την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της διενέργειας  του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αθήνα, 30/5/2019).

Ιούνιος 2019

 

20) Συνδιοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. της εκδήλωσης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Έγκλημα και λογοτεχνία: Κινηματογραφική αναπαράσταση» με έμφαση στην εισήγηση «Η “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη: Μία εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση» (Αθήνα, 4/6/2019).

21) Απόφαση συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις της ένατης διοργάνωσης του «Μήνα Εφηβείας» των Εκδόσεων Πατάκη τον προσεχή Νοέμβριο (Αθήνα, 14/6/2019).

22) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον «Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με θέμα την κατάθεση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εκπαιδευτικού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού αποκλεισμού που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (Αθήνα, 19/6/2019).

23) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο εισηγήσεις στην επιστημονική διημερίδα – εκπαιδευτική δράση του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με θέμα «Έμφυλες διακρίσεις, ταυτότητα φύλου και σεξουαλικότητα: Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως πολιτική πρόληψης του σχολικού αποκλεισμού» (Αγία Παρασκευή Αττικής, 20-21/6/2019).

24) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Τελετή Βράβευσης Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 24/6/2019).

25) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. έντυπου πληροφοριακού υλικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς το «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» Αγίων Αναργύρων Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εν λόγω σχολικής μονάδας προς την Υπηρεσία μας (Αθήνα, 24/6/2019).

26) Υποβολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων πρότασης για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής το σχολικό έτος 2019-2020, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019).

27) Εκδήλωση απονομής βραβείων στο χώρο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2018-2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;», κατόπιν σχετικών ενεργειών των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019).

 

Ιούλιος 2019

 

28) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/6/2019 πρότασης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής το σχολικό έτος 2019-2020 (Αθήνα, 1/7/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 105064/1-7-2019).\

29) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη νέα έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 (Αθήνα, 9/7/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 111411/9-7-2019) και στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 111405/9-7-2019).

30) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε πολίτες και φορείς της νέας έκδοσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» (Αθήνα, 22/7/2019).

Αύγουστος 2019

 

31) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε πολίτες και φορείς της νέας έκδοσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» (Αθήνα, 6/8/2019).

32) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 32 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 13/8/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.