Οι 33 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

 

ΣΧΕΤ.: Η ηλεκτρονική έκδοση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οι 70 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Οικονομία” το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών» (Αθήνα, Δεκέμβριος 2018): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-70-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-στο-θεματικό-πεδίο-Γυναίκες-και-Οικονομία-το-έτος-2018.pdf .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 33 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 33 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019):

Ιανουάριος 2019

1) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 27/12/2018 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις εβδομήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 141/2-1-2019).

2) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. του από 3/1/2019 αιτήματος εργαζόμενης περί έμφυλης διάκρισης στο χώρο εργασίας (Αθήνα, 8/1/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών (Αθήνα, 14/1/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την παρουσίαση του «Σχεδίου Δράσης 2019 της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 18/1/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την πρωτογενή έρευνα έτους 2018 του Ομίλου ICAPγια τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Αθήνα, 25/1/2019 και 28/1/2019).

7) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Όμιλο ICAP με θέμα την προβολή από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων τηςπρωτογενούς έρευνας έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Αθήνα, 29/1/2019).

8) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/1/2019 σε απάντηση αιτήματος γυναίκας πολίτη σχετικά με τη μελέτη της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάιος 2018).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 30/1/2019).

10) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος γυναίκας πολίτη με θέμα την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 31/1/2019).

Φεβρουάριος 2019

11) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τουριστική επιχείρηση με θέμα την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ζητήματα εργασίας και απασχόλησης (Αθήνα, 5/2/2019).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 11/2/2019).

 

13) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ορίζοντας 2020» με τίτλο “TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory)” (Αθήνα, 12/2/2019).

14) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της εκδήλωσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στις 8/3/2019 με θέμα «Γυναίκες και Συνδικαλισμός» (Αθήνα, 20/2/2019).

15) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την υιοθέτηση «Σχεδίου Δράσης Ισότητας» από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 28/2/2019).

Μάρτιος 2019

16) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και των δεικτών της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ισότητα των Φύλων σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (Αθήνα, 5/3/2019).

17) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην από 26/2/2019 εκδήλωση της «Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» με θέμα «Γυναίκες Δικαστικοί Λειτουργοί. Άσκηση λειτουργήματος και Οικογένεια. Μία Ασύμβατη σχέση;» (Αθήνα, 5/3/2019).

18) Συμμετοχή του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση, καθώς και του Τμήματος «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιστημονικό συμπόσιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» (Αθήνα, 13-14/3/2019).

19) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον ανάδοχο φορέα Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε διαδικτυακή έρευνα της Ε.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής (Αθήνα, 18/3/2019 και 26/3/2019).

20) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 19ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου με θέμα «Γυναικεία Ανεργία» (Αθήνα, 18/3/2019).

21) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής (Αθήνα, 21/3/2019).

22) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δυνατότητα συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με πολυεθνική εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Αθήνα, 27-28/3/2019).

Απρίλιος 2019

23) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δυνατότητα συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με πολυεθνική εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Αθήνα, 1/4/2019).

24) Επιτυχής διοργάνωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Salerno – συντονιστή εταίρο, της ημερίδας με τίτλο «Υλοποιώντας Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς», καθώς και των δύο τεχνικών συναντήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» εντός του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 2-4/4/2019).

25) Εισήγηση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μοχλός ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων» (Καλλιθέα, 3/4/2019).

26) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ.  στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μοχλός ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων» (Καλλιθέα, 3/4/2019).

27) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την αποστολή ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. για αξιοποίηση από τον εν λόγω φορέα (Αθήνα, 4/4/2019).

28) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, για τις προωθούμενες αλλαγές σχετικά με το πάγωμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας», κατόπιν σχετικής εισήγησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/4/2019).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για την άμεση ανταπόκρισή του.

29) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων» με θέμα την αποστολή επικαιροποιημένου τεκμηριωτικού υλικού για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 4/4/2019).

30) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία προβολή της δήλωσης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις προωθούμενες αλλαγές σχετικά με το πάγωμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας (Αθήνα, 5/4/2019).

31) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 17/4/2019).

32) Χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ημερίδα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2019 στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/4/2019).

33) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τη συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ε.Ε. που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2018 (Αθήνα, 22/4/2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.