Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο πεντάμηνο του 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε 35 δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο πεντάμηνο του 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» για το πρώτο πεντάμηνο του 2018:

Ιανουάριος 2018

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 12/1/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4959/12-1-2018).

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε στις 12/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της αντιμετώπισης του έμφυλου ψηφιακού χάσματος.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 6747/16-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» (Αθήνα, 18/1/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/1/2018 με βάση τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/18-1-2018.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 25/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 31/1/2018 με θέμα τη συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 13055/25-1-2018).

6) Συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Αθήνα, 26/1/2018).

7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα πολίτη, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα την απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογενειακής ζωής (Αθήνα, 31/1/2018).

Φεβρουάριος 2018

8) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Σύλλογο Αναπληρωτών/-τριών Εκπαιδευτικών με θέμα το εργασιακό καθεστώς και το καθεστώς αδειών των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών (Αθήνα, 2/2/2018).

 

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 6/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 8/2/2018 με θέμα τη διάκριση από τον Ο.Η.Ε. για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 20888/7-2-2018).

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/2/2018 με θέμα την αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24056/12-2-2018).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/2/2018 με θέμα την προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» της διεθνούς αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. (ΟΗΕ, CSW62, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 25318/14-2-2018).

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/2/2018 με θέμα τα δύο εμπεριστατωμένα άρθρα στον ιστότοπο Inside Story για το έμφυλο χάσμα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα με βάση το τεκμηριωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 27755/16-2-2018).

13) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα της «Ελληνικής Εταιρείας του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως» με θέμα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο» (Αθήνα, 21/2/2018).

14) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 22/2/2018).

15) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 15ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Πληθυσμός στην Ελλάδα – Παρατηρήσεις σε σχέση με το φύλο» (Αθήνα, 26/2/2018).

16) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 26/2/2018 και 27/2/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 31974/26-2-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 27/2/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

17) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία διαβούλευσης του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021» στις θεματικές ενότητες της διοικητικής ανασυγκρότησης (Αθήνα, 27/2/2018).

18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/2/2018 με θέμα την υψηλή συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στον κλάδο του τουρισμού εντός και εκτός Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 33235/28-2-2018).

Μάρτιος 2018

19) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 2/3/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 7/3/2018 με θέμα απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων.

20) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών ενόψει της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. της 15ης Μαρτίου 2018 (Αθήνα, 5/3/2018).

21) Επικοινωνία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την εταιρεία Vodafone στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 26/3/2018).

22) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/3/2018 με θέμα την προβολή από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη χώρα μας, καθώς και τον απολογισμό της δραστηριότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 51665/29-3-2018).

23) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη δημιουργία κοινής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 30/3/2018).

Απρίλιος 2018

24) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Βουλή των Ελλήνων στις 2/4/2018 εμπεριστατωμένης έκθεσης με θέμα το ρόλο των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη του πλανήτη για την υποβοήθηση του έργου της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του Κοινοβουλευτικού Δικτύου για την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Ουάσιγκτον, 16-17/4/2018).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

25) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 3/4/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 4/4/2018 με θέμα τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα νομικά εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 54632/3-4-2018).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 6/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

26) Παροχή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής σε πολίτη με θέμα την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 3/4/2018).

27) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα την εργασιακή μεταχείριση γυναικών μετά από άδεια κύησης ή λοχείας (Αθήνα, 4/4/2018).

28) Αποστολή στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 10/4/2018 εμπεριστατωμένης συνεισφοράς της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ε.Ε., την οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2018.

29) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον ολλανδικό δημοσιογραφικό οργανισμό RTL εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα (Αθήνα, 11/4/2018).

– Ο ολλανδικός δημοσιογραφικός οργανισμός RTL απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

30) Επίσημη πρώτη παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. της έρευνας-μελέτης με θέμα «Η ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Σταμνά Μεσολογγίου στις 11/4/2018 και Ζαγορά Πηλίου στις 13/4/2018), η οποία εκπονήθηκε από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με τη συμβολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

Μάιος 2018

31) Ενημέρωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιτυχή διαχείριση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, καθώς και τη συνοπτική έκθεση για τα βασικά χαρακτηριστικά της διαβούλευσης (Αθήνα, 4/5/2018).

– Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

32) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 7/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την τεχνική συνάντηση δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 6/6/2018).

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 8/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Το EIGE εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. και επέλεξε να αναρτήσει τη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο λογαριασμό του στο twitter, δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

33) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της «Ετήσιας Έκθεσης Επιχειρηματικότητας 2016-2017» του Ινστιτούτου Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ (Αθήνα, 9/5/2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 10/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

34) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Γυναικεία Εργασία – Γυναικεία Ανεργία» (Αθήνα, 24/5/2018).

 

35) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και των Τμημάτων «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Βρετανικού Συμβουλίου με θέμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (Αθήνα, 24-25/5/2018).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.