Οι 75 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

ΣΧΕΤ.: Το από 4-9-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017»: http://www.isotita.gr/44-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), υλοποίησε 75 δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

 

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» για το έτος 2017:

 

Ιανουάριος 2017

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/1/2017 με θέμα το γυναικείο πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα, το οποίο κυριαρχεί στην τελευταία ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το έτος 2016.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 11/1/2017 για την πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2016).

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/1/2017 για τη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2016).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/1/2017 με θέμα το ετήσιο διεθνές συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης για την ισότητα των φύλων στο χώρο των επιχειρήσεων και την οικονομία με τίτλο “Business, Finance and Gender” (Παρίσι, 8/3/2017).

 

5) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση σε συναρμόδια Υπουργεία, στις 23/1/2017 για τις θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε Σχέδιο Διακήρυξης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των πληθυσμών αγροτικών περιοχών, καθώς και για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των αγροτισσών.

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 30/1/2017 για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, με βάση την από 30/12/2016 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 61ηςΣυνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών .

 

Φεβρουάριος 2017

 

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 6/2/2017 για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, στο πλαίσιο της 61ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών.

 

8) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με παράλληλη κοινοποίηση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στις 13/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2017.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 15/2/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

9) Υπόδειξη εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 15/2/2017).

 

10) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Βουλή των Ελλήνων στις 16/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης «Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών: Δράση από κοινού τώρα» (Επιτροπή FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες, 8-9/3/2017).

Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

11) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 17/2/2017 σχετικά με το Σχέδιο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία (34η Σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Γενεύη, 27/2/2017 έως 24/3/2017).

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα τη Γενεύη ενημέρωσε αυθημερόν τη Γ.Γ.Ι.Φ. και συναρμόδιους φορείς για την ένταξη των θέσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία.

 

12) Αποστολή του απολογισμού του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2016 στο Δίκτυο Φινλανδών Γυναικών Επιχειρηματιών GAIA και στην Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ελλάδα στις 20/2/2017 στο πλαίσιο της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη GAIA υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 

13) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στη Βουλή των Ελλήνων στις 21/2/2017 με θέμα τις προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε Σχέδιο Ψηφίσματος της 136ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Η Βουλή των Ελλήνων ευχαρίστησε αυθημερόν τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

 

14) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Βουλή των Ελλήνων στις 22/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της 136ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).

 

15) Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών στις 22/2/2017 σχετικά με την στατιστική καταγραφή υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

16) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο Συγχρηματοδοτούμενου Έργου του Ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού & Επιστήμης με θέμα την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών (Χάγη, 23/2/2017).

 

17) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 28/2/2017 με θέμα την εκδήλωση της Ε.Ε. για τη βράβευση διακεκριμένων γυναικών επιχειρηματιών  με τίτλο “EU Prize for Women Innovators 2017 for the Most Innovated Women Entrepreneurs” (Βρυξέλλες, 8/3/2017).

 

Μάρτιος 2017

 

18) Ημερίδα για το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» (Αθήνα, 2/3/2017).

 

19) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Πρωθυπουργικού Μεγάρου στις 7/3/2017 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών.

 

20) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο ηλεκτρονικό περιοδικό SPARKLE στις 7/3/2017 στην αγγλική γλώσσα για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

– Η συντακτική ομάδα του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού περιοδικού απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

21) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 9/3/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 13/3/2017 για τα βασικά ευρήματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (EIGE, Μάρτιος 2017).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 40920/10-3-2017).

 

22) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 14/3/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μελέτη EIGE, Μάρτιος 2017).

– Η κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53849/28-3-2017).

 

23) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 15/3/2017 σχετικά με το τελικό κείμενο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία (34η Σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Γενεύη, 27/2/2017 έως 24/3/2017).

 

24) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 28/3/2017 για τη θέση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με το τελικό σχέδιο έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. περί εφαρμογής Συστάσεων του εν λόγω Οργανισμού για θέματα ισότητας των φύλων, ενόψει της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ο.Σ.Α. (Παρίσι, 29/3/2017).

 

25) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., στις 30/3/2017 με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα της εργασίας ενόψει του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαλέτα, 3-4/4/2017).

 

26) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στις 31/3/2017 με θέμα τη φορολογική μεταρρύθμιση στη Σουηδία υπέρ της ισότητας των φύλων.

 

Απρίλιος 2017

 

27) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 3/4/2017 και 10/4/2017 με θέμα τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της Σουηδίας υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

28) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/4/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 24/4/2017 με θέμα τη στατιστική καταγραφή από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση στο χώρο της εκπαίδευσης.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 64907/19-4-2017).

 

Μάιος 2017

 

29) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 2/5/2017 με θέμα τη στήριξη της «Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» από την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα χάρη στις ενέργειες του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα για την εξαιρετική συνεργασία στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/4/2017 με παράλληλη κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

30) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 3/5/2017 με θέμα την αξιοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» προς όφελος του γυναικείου επιχειρείν.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 72260/3-5-2017).

 

31) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 22/5/2017 με θέμα το από 12/5/2017 άρθρο στον ιστότοπο Inside Story με τίτλο «Εργαζόμενη μητέρα στην Ελλάδα».

 

32) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 25/5/2017 με θέμα τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου στην αγγλική γλώσσα για νέες και νέους υπέρ της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 88075/25-5-2017).

 

33) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 26/5/2017 με θέμα τα ευρήματα της παγκύπριας έρευνας «Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: απόψεις και στάσεις των νέων» (Λευκωσία, 22/5/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 89301/29-5-2017).

 

Ιούνιος 2017

 

34) Αποστολή στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 12/6/2017 και 14/6/2017 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα το καθεστώς των γονικών αδειών στη χώρα μας.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απέστειλε στις 12/6/2017 στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

35) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 15/6/2017 και 19/6/2017 με θέμα τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των μεταφορών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 100810/15-6-2017).

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 20/6/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

36) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Γραμματείας της «Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες» με θέμα “Webinar: Filling the gap between National Coalition actions and EU funding” (Αθήνα, 22/6/2017).

 

37) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και την Παγκόσμια Τράπεζα στις 23/6/2017 και 26/6/2017 για την από 14/6/2017 μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με θέμα τις τάσεις για τη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017.

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 106202/26-6-2017).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 27/6/2017 στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

38) Αποστολή στις 27/6/2017 εκδόσεων και λοιπού έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

 

Ιούλιος 2017

 

39) Έκδοση δελτίου τύπου στις 6/7/2017 με θέμα «Οι τάσεις στη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017» κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

40) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 7/7/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις τάσεις στη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017 σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

– Η Ελληνική Στατιστική Αρχή απέστειλε στις 11/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 13/7/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

41) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/7/2017  με θέμα τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων των γυναικών στη Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ηγετών της «Ομάδας των 20» (G20, Αμβούργο, 7-8/7/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 117762/11-7-2017).

 

42) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 20/7/2017) και παρουσίαση των σχετικών προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τηλεοπτική εκπομπή «Πολίτες» της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 24/7/2017).

 

43) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαβούλευση της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με θέμα την Πρόταση Οδηγίας για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Αθήνα, 20/7/2017).

 

Αύγουστος 2017

 

44) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην  «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/8/2017).

 

45) Αποστολή σχολίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Σχέδιο του Προγράμματος Δράσης σχετικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. την περίοδο 2018-2019 (Αθήνα, 1/8/2017).

 

46) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ίσης αμοιβής και της εκπροσώπησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 7/8/2017).

 

47) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της «Ευρωπαϊκής Πύλης για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» για την ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών (ieWOMEN)» (Αθήνα, 7/8/2017).

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» απέστειλε στις 8/8/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Σεπτέμβριος 2017

 

48) Υποστήριξη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες και Ανάπτυξη» (82η ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 10/9/2017) μέσω υποβολής εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στις 30/8/2017.

 

49) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 11/9/2017 για τα αποτελέσματα του τεχνικού σεμιναρίου της Ε.Ε. με θέμα το σουηδικό μοντέλο για την εξατομίκευση των φορολογικών συστημάτων και την ισότητα των φύλων (Στοκχόλμη, 13-14/6/2017), κατόπιν συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

– Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε στις 12/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

50) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στο έργο της Ομάδας Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες & Άνδρες με θέμα την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 12/9/2017).

 

51) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 22/9/2017 με θέμα την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 158854/25-9-2017).

 

52) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 26/9/2017).

– Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απέστειλε στις 27/9/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

53) Υποβολή από τα Τμήματα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης και Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προτάσεων στην τελική διαμόρφωση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προσχέδιο Έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ε.Κ. για την Πρωτοβουλία για την Εργασία των Νέων στην Ε.Ε. (Αθήνα, 26/9/2017).

 

54) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τις θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη (Αθήνα, 27/9/2017).

 

55) Ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 29/9/2017 για την εκδήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Πολιτικές ισότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» με βασική ομιλήτρια την κα Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο εισήγησης «Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση και την Επιχειρηματικότητα: Εμπόδια και Προκλήσεις» (Άρτα, 30/9/2017).

 

Οκτώβριος 2017

 

56) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/10/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 6/10/2017 με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 164096/3-10-2017).

 

57) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/10/2017 με θέμα το νομικό πλαίσιο για τις διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου για το προσωπικό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

 

58) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 9/10/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάγκη οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

59) Έκδοση δελτίου τύπου στις 12/10/2017 με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και η αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ» σε συνέχεια της από 22/9/2017 επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

60) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/10/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

61) Αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχολίων σε σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. για τη μείωση του έμφυλου διαχωρισμού στην εκπαίδευση και την απασχόληση (Αθήνα, 16/10/2017).

– Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

62) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα την εγγραφή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή πύλη “Start Up Greece” (Αθήνα, 17/10/2017).

 

63) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/10/2017 για το 11ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της μερικής απασχόλησης (Οκτώβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 177071/20-10-2017).

 

64) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με θέμα την κατά φύλο κατανομή της γεωργικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (Αθήνα, 31/10/2017).

 

Νοέμβριος 2017

 

65) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 1/11/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 3/11/2017 με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017 και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 186832/1-11-2017).

 

66) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/11/2017 με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έτους 2017 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

67) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/11/2017 με θέμα το «Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Καινοτόμες Γυναίκες Επιχειρηματίες 2018» και τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

68) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 30/11/2017 με θέμα τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Δεκέμβριος 2017

 

69) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων του από 30/11/2017 εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 210343/1-12-2017).

 

70) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αθήνα, 1/12/2017).

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

71) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 1/12/2017 και 11/12/2017 για το 13ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Δεκέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 212925/5-12-2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

72) Έγγραφη εμπεριστατωμένη ενημέρωση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) την 1/12/2017 για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της ITU με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε την 1/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

73) Ορισμός του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ως Εθνικού Σημείου Επαφής για θέματα ισότητας των φύλων στο Δίκτυο «Δείκτης Κοινωνικών Θεσμών και Φύλου (SIGI)» του Κέντρου Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Αθήνα, 15/12/2017).

 

74) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 1/12/2017, 19/12/2017 και 29/12/2017).

 

75) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/12/2017 με θέμα την ανοικτή πρόσκληση για συμπερίληψη σε ειδική έκδοση καλών πρακτικών περί ένταξης νέων γυναικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROsociAL+ και Ίδρυμα EU-LAC με έδρα το Αμβούργο).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.