Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017: τρίμηνο ευρωπαϊκής και διεθνούς προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του EIGE

ΣΧΕΤ.: α) Το από 13-12-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Η βία κατά των γυναικών και η πρόοδος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε επίπεδο Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νοέμβριος 2017) – αναγνώριση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»: http://www.isotita.gr/%ce%b7-%ce%b2%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7/ .

 

β) Το από 15-12-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b2%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba/ .

 

γ) Το από 19-12-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο σε επίπεδο Ε.Ε. της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης περί εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και την αναγνώριση του έργου των Ελληνικών Αρχών από το Ε.Κ.»: http://www.isotita.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83-20/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), αξιοποίησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την προβολή του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της επιτυχημένης δικτύωσης της Υπηρεσίας μας με τον εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, οι κάτωθι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του EIGE:

 

Α. Οκτώβριος 2017

 

1) στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των Η/Υ από τις Ελληνίδες, σύμφωνα με το δέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και συνοπτική παρουσίαση του έργου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. – ημερομηνία ανάρτησης 2-10-2017:

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-ict-use-greek-population

 

2) η επιτακτική ανάγκη για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 2017) – ημερομηνία ανάρτησης 9-10-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-3

 

3) στατιστικά στοιχεία για την έμφυλη διάσταση της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ενδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. – ημερομηνία ανάρτησης 31-10-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-female-part-time-employment-greece-october-2017

 

Β. Νοέμβριος 2017

 

4) συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έτους 2017 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και η διεθνής αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 (WEF, Γενεύη, 1-11-2017) – ημερομηνία ανάρτησης 7-11-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/greek-general-secretariat-gender-equality-advanced-european-equal-pay-day-2017-and-high

 

5) οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017 – ημερομηνία ανάρτησης 17-11-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/action-greek-general-secretariat-gender-equality-occasion-25th-november-international-day

 

6) στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το δωδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. – ημερομηνία ανάρτησης 23-11-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-women-power-and-decision-making-greece-november-2017

 

7) η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης – ημερομηνία ανάρτησης 23-11-2017:

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/greek-campaign-against-sexual-harassment-spots-english-subtitles-november-2017-0 και http://eurogender.eige.europa.eu/posts/greek-campaign-against-sexual-harassment-spots-english-subtitles-november-2017

 

Γ. Δεκέμβριος 2017

 

8) η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προβολή στην Ελλάδα της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών – ημερομηνία ανάρτησης 1-12-2017:http://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greece-itu-open-consultation-bridging

 

9) η επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους βασικούς άξονες πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων σύμφωνα με την Ομάδα των 7(G7, Νοέμβριος 2017) – ημερομηνία ανάρτησης 11-12-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-4

 

10) η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δέκατο τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. – ημερομηνία ανάρτησης 11-12-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/situation-female-entrepreneurship-greece-comprehensive-information-bulletin-english-issued

 

11) αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου: Έμφυλες Σχέσεις και Βία, Μετανάστευση, Φτώχεια, Ομοφοβία» (Αθήνα, 15-17/12/2017) –  ημερομηνία ανάρτησης 15-12-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/second-festival-spanish-theatre-has-been-sponsored-greek-general-secretariat-gender-equality

 

12) η επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο σε επίπεδο Ε.Ε. της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης περί εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και την αναγνώριση του έργου των Ελληνικών Αρχών από το Ε.Κ. – ημερομηνία ανάρτησης 19-12-2017:

http://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-campaign-ep-study-vaw-and-eu-accession-istanbul-convention-greek

 

13) η επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού – ημερομηνία ανάρτησης 21-12-2017: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-campaign-gender-aspect-unesco-report-reshaping-cultural-policies .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων»και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.