Ο Δείκτης για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Ιούνιος 2015)

Ιούν 26, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Οργανισμός της Ε.Ε., δημοσιοποίησε στις 25-6-2015 τον επικαιροποιημένο Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων, ένα εργαλείο μέτρησης της προόδου των 28 Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των φύλων. Το Ινστιτούτο εγκαινίασε αυτό το εργαλείο πολιτικής το 2013 και έχει αναπτύξει μεθοδολογία καταγραφής και αποτίμησης των εξελίξεων υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. την περίοδο 2005-2015. Ο Δείκτης διαρθρώνεται σε έξι βασικούς τομείς (εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, εξουσία, υγεία) και σε δύο τομείς-δορυφόρους (βία κατά των γυναικών, διατομεακές ανισότητες). Η πλήρης επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτυπώνεται στο βαθμό 100 στο σύστημα αξιολόγησης του Δείκτη για κάθε τομέα ξεχωριστά σε κάθε Κράτος-Μέλος και στο τέλος προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας.

 

Ακολουθούν τα σημαντικά ευρήματα του Ινστιτούτου, τα οποία απαντούν στο ερώτημα για το επίπεδο της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη των 28:

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε ως μέσο όρο 51,3 βαθμούς , το 2010 έλαβε 52,4 βαθμούς και το 2012 έλαβε 52,9 βαθμούς για το επίπεδο της ισότητας των φύλων στα Κράτη-Μέλη της.

 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας τις ίδιες χρονικές στιγμές ήταν οι ακόλουθες: 38,2 βαθμοί το 2005, 39,8 βαθμοί το 2010 και 38,3 βαθμοί το 2012. Ειδικά για το 2012, οι επιμέρους επιδόσεις της χώρας μας, σύμφωνα με τον Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων, ήταν οι εξής: εργασία 56,9 – χρήμα 56,4 – γνώση 37,6 – χρόνος 17,9 – εξουσία 21,9 – υγεία 90,8.

 

Τρεις «συνήθεις ύποπτοι» από την Σκανδιναβία συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία για το 2012: η Σουηδία με 74,2 βαθμούς, η Φινλανδία με 72,7 βαθμούς και η Δανία με 70,9 βαθμούς.

Οι τρεις χαμηλότερες επιδόσεις βρίσκονται στις χώρες Ρουμανία με 33,7 βαθμούς, Σλοβακία με 36,5 βαθμούς και Πορτογαλία με 37,9 βαθμούς.

 

Οι χώρες με βαθμολογία πάνω από τη βάση των πενήντα βαθμών το 2012 είναι οι εξής (συνολικά μόλις 13 χώρες): Βέλγιο(58,2), Δανία(70,9), Γερμανία(55,3), Ιρλανδία(56,5), Ισπανία(53,6), Γαλλία(55,7), Λουξεμβούργο(55,2), Ολλανδία(68,5), Αυστρία(50,2), Σλοβενία(57,3), Φινλανδία(72,7), Σουηδία(74,2) και Μεγάλη Βρετανία(58). Επισημαίνεται ότι η Κύπρος συγκέντρωσε 44,9 βαθμούς το 2012.

 

Από αυτή την ανάγνωση προκύπτει ότι μόλις και μετά βίας η Ε.Ε. περνάει τη βάση και έχει διανύσει μόνο τη μισή διαδρομή μέχρι το τέρμα και την επίτευξη της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα βήματα είναι αργά, ενώ η πολυπόθητη πρόοδος σκοντάφτει στις μεγάλες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών. Το μήνυμα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι πως απαιτείται συνένωση δυνάμεων, ισχυρή πολιτική βούληση, διάθεση επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και συστράτευση των Ευρωπαϊκών Θεσμών, των Κυβερνήσεων, των Κοινωνικών Εταίρων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της επιστημονικής κοινότητας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της με σκοπό την ουσιαστική ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου με το κείμενο της έρευνας για τον Δείκτη συνολικής έκτασης 189 σελίδων στην αγγλική γλώσσα: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0415169ENN.pdf .

Σε ξεχωριστό σύνδεσμο υπάρχουν οι εθνικές αναφορές για κάθε Κράτος-Μέλος και οι πίνακες με τη συγκεντρωτική βαθμολογία: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0215178ENN.pdf .

Comments are closed.