Ο μακρύς δρόμος για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη και το χρονικό ορόσημο του 2030

Αυγ 01, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 4 Απριλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι δεκαεπτά Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2598 .

 

β) Το από 6 Απριλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2606 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η εξειδικευμένη δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων UN WOMEN δημοσιοποίησε πρόσφατα μία αξιόλογη έκδοση 31 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την υποβοήθηση του έργου κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών στον απαιτητικό δρόμο για την υλοποίηση των δεκαεπτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030. Η απλή δομή του κειμένου και οι πολλές έγχρωμες φωτογραφίες αποσκοπούν στο να καταδείξουν σε όλο τον πλανήτη την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των Στόχων εάν πραγματικά η διεθνής κοινότητα επιθυμεί την πολυπόθητη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού χωρίς ίχνος έμφυλης διάκρισης: 2322UN Women Analysis on Women and SDGs.

 

Ακολουθούν άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη και τον μακρύ δρόμο μέχρι την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών, όπως αποτυπώνεται στον πέμπτο διακριτό Στόχο για την Ισότητα των Φύλων:

 

1) περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια γυναίκες δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

 

2) παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής ξεπερνούν το 50% , εντούτοις μόλις το 10% της συνολικής βοήθειας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας φθάνει σε αυτές

 

3) το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης είναι γυναίκες

 

4) ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες το 99% του πληθυσμού δεν είναι αναλφάβητο, στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη το αντίστοιχο ποσοστό κατρακυλά στο 53%

 

5) στον αναπτυσσόμενο κόσμο η μητρική θνησιμότητα είναι 14 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες

 

6) το 2014 η ισότητα των φύλων δεν κατοχυρώνονταν από το Σύνταγμα 52 χωρών (σε σύνολο 195 χωρών, στις 143 υπήρχε συνταγματική κατοχύρωση)

 

7) τον Αύγουστο του 2015 μόλις το 22% των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν γυναίκες

 

8) 23 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως πέφτει θύμα φυσικής ή σεξουαλικής βίας, συχνά από άτομο του οικείου περιβάλλοντός της

 

9) 133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν ακρωτηριαστεί στα γεννητικά τους όργανα σε 29 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου η συγκεκριμένη επιβλαβής παραδοσιακή πρακτική είναι άκρως διαδεδομένη

 

10) το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρει στο νομικό σύστημα 29 χωρών από τις 143 όπου διεξήχθη σχετική έρευνα από τον Ο.Η.Ε.

 

11) οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να ξοδεύουν 16 εκατομμύρια ώρες ημερησίως για την πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε 25 χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, τη στιγμή που οι αντίστοιχες ώρες για μεν τους άνδρες είναι έξι εκατομμύρια, για δε τα παιδιά τέσσερα εκατομμύρια

 

12) μόλις το 20% του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι γένους θηλυκού

 

13) παρόλο που το 50% των γυναικών άνω των 15 ετών εργάζεται (το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 75%), εντούτοις οι απολαβές τους είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους παγκοσμίως

 

14) μόλις μία στις πέντε χώρες έχει επιτύχει ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο της επιστήμης, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 45%-55% των γυναικών που εργάζονται ως ερευνήτριες

 

15) το 47% των εργαζομένων στο χώρο της αλιείας σε σύνολο 120 εκατομμυρίων ατόμων είναι γυναίκες, οι οποίες συχνά πέφτουν θύματα κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων αφού απασχολούνται χωρίς συμβόλαια και χωρίς τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής

 

16) την περίοδο 1992-2011 μόλις το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων σε διαφορές περιοχές του πλανήτη, ήταν γυναίκες

 

17) το 98% των 4,5 εκατομμυρίων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί ότι είναι γυναίκες.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.