Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων στη Διάσκεψη των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη (Charlevoix, Καναδάς, 8-9 Ιουνίου 2018)

 

ΣΧΕΤ.: Το από 29-5-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Οικονομία το πρώτο πεντάμηνο του 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτέλεσε σημείο αναφοράς στις διήμερες εργασίες της Διάσκεψης της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη στο πλαίσιο της Ομάδας των Επτά με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Charlevoix, Καναδάς, 8-9 Ιουνίου 2018).

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 28 παραγράφους του Ανακοινωθέντος της Διάσκεψης Κορυφής υπό την προεδρία του Καναδά η ισότητα των φύλων και η ενίσχυση της θέσης των γυναικών κατέχουν διακριτή θέση με άκρως ενισχυμένο λεκτικό. Το επίσημο κείμενο της Διάσκεψης διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες, μία εκ των οποίων έχει τίτλο «Προωθώντας την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών» (παράγραφοι 10-12). Η πρώτη πρόταση της συγκεκριμένης ενότητας αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το διαχρονικό μήνυμα της ισότητας των φύλων, το οποίο και αποτελεί κοινή συνισταμένη των λαών όλου του κόσμου: «Αναγνωρίζουμε ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί κοινωνική και οικονομική απαίτηση».

Αναγνωρίζονται τα πολλαπλά εμπόδια σε βάρος του γυναικείου πληθυσμού, ειδικά στους τομείς της αγοράς εργασίας και των κέντρων λήψης αποφάσεων στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και η αντιμετώπιση της άμισθης παροχής υπηρεσιών φροντίδας κυρίως από τις γυναίκες πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες των Κυβερνήσεων προς όφελος της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ευχάριστη έκπληξη στη φετινή Διάσκεψη αποτελεί η επιλογή δύο τομεακών πολιτικών, οι οποίες αποτελούν μέγιστη αναγκαιότητα στο σύγχρονο κόσμο και βρίσκονται στον πυρήνα της αέναης διαδικασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη. Αναφερόμαστε στην ποιοτική εκπαίδευση και στο ειδεχθές φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Έτσι, στο κείμενο του τελικού Ανακοινωθέντος ενσωματώθηκαν δύο Διακηρύξεις με αξιόλογο περιεχόμενο. Η πρώτη αφορά στη χρησιμότητα μίας ποιοτικής εκπαίδευσης για τα κορίτσια, τις έφηβες και τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η δεύτερη εστιάζει στη δέσμευση για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, της κακοποίησης και της παρενόχλησης στην ψηφιακή εποχή και στο χώρο του διαδικτύου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι από τον επίσημο ιστότοπο της Καναδικής Προεδρίας των G7 για το έτος 2018:

α) το Ανακοινωθέν της Διάσκεψης συνολικής έκτασης εννέα σελίδων στην αγγλική γλώσσα:

https://g7.gc.ca/wp-content/uploads/2018/06/G7SummitCommunique.pdf

β) η τετρασέλιδη Διακήρυξη για την εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες:

https://g7.gc.ca/wp-content/uploads/2018/06/QualityEducationGirlsDevelopinCountries.pdf

γ) η τρισέλιδη Διακήρυξη για τη βία στο διαδίκτυο:

https://g7.gc.ca/wp-content/uploads/2018/06/EndSexualGenderBasedViloenceAbuseHarassmentInDigitalContexts.pdf .

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την προετοιμασία της ενότητας για την ισότητα των φύλων, είχε προηγηθεί η συνάντηση εργασίας εξήντα και πλέον διακεκριμένων προσωπικοτήτων στην Οττάβα το διάστημα 24-27 Απριλίου 2018, καρπός της οποίας αποτέλεσε το εννεασέλιδο Ανακοινωθέν με τίτλο «Φεμινιστικά Οράματα για την Ομάδα των Επτά»: http://w7canada.ca/wp-content/uploads/2018/05/W7-Communique_Apr-26-2018_Final2_w-recs_Final.pdf .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.