Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων στη Διακήρυξη των Ηγετών 79 αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη

Ιούν 09, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ: α) Το από 28-1-2016 έγγραφό μας με θέμα «Στατιστική απεικόνιση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη (Παγκόσμια Τράπεζα, Ιανουάριος 2016)»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2444

β) Το από 15-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «2016-Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση στα Δικαιώματα των Γυναικών»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2475

γ) Το από 18-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι επιδόσεις 145 χωρών στον τομέα της ισότητας των φύλων (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Νοέμβριος 2015)»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2483

δ) Το από 11-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Τεχνών αφιερωμένο στις γυναίκες του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου (Αθήνα και Κίσαμος, Μάρτιος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2542

ε) Το από 4-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι δεκαεπτά Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2598

στ) Το από 25-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Επαναβεβαίωση του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων από δύο Διεθνείς Οργανισμούς (UNESCO και Κοινοπολιτεία των Εθνών, Απρίλιος 2016)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2637

ζ) Το από 16-5-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στη θεματολογία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης(Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2665

η) Το από 30-5-2016έγγραφό μας με θέμα «Η Διακήρυξη της Διάσκεψης των G7 και οι Κατευθυντήριες Αρχές για την Ισότητα των Φύλων (Ise-Shima, 26-27/5/2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2685 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. από τα οποία προκύπτει περίτρανα ο κυρίαρχος ρόλος της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και τις δράσεις όλων των Διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό και υπερ-εθνικό επίπεδο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το διήμερο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Port Moresby, πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας, η 8η Διάσκεψη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως Συμφωνία του Cotonou). Η Ομάδα ΑΚΕ απαρτίζεται από 48 χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, 16 χώρες της Καραϊβικής και 15 χώρες του Ειρηνικού. Στην ΑΚΕ συμμετέχει και η Κούβα, η οποία όμως δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Συνεργασίας με την Ε.Ε.

Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την έκδοση Διακήρυξης στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο με προοίμιο δεκαεννέα παραγράφων και κυρίως κείμενο 64 παραγράφων για όλα τα φλέγοντα ζητήματα:

–          ειρήνη και ασφάλεια

–          ανάπτυξη

–          μετανάστευση

–          ενέργεια

–          περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

–          εμπόριο

–          παγκόσμια διακυβέρνηση

–          διεθνές χρηματοδοτικό πλαίσιο

–          δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

–          νεολαία

–          πολιτισμός.

Ειδικά για το ζήτημα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, επισημαίνεται ότι οι παράγραφοι 25 και 26 της Διακήρυξης του Port Moresby εστιάζουν στην επιτακτική ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την ουσιαστική ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού και την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των χωρών της Ομάδας ΑΚΕ αναγνωρίζει με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι γυναίκες αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών. Σύμφωνα με τη Διάσκεψη Κορυφής, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων και της ίσης αντιπροσώπευσης μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης. Η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 79 αναπτυσσόμενων χωρών  προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες είναι σε θέση να συμβάλουν στη βελτίωση των αγροτικών εισοδημάτων και στην υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους για ισονομία και σεβασμό μέσω της στήριξης των γυναικείων οργανώσεων και του γυναικείου κινήματος στις χώρες της Ομάδας ΑΚΕ.

Επιπλέον, οι Ηγέτες των 79 χωρών δεν παραλείπουν να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στο Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και τάσσονται υπέρ των συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Όσον αφορά τη νέα γενιά των 79 αναπτυσσόμενων χωρών ΑΚΕ, η Διακήρυξη αναδεικνύει τη σημασία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, της υγείας και της αξιοπρεπούς εργασίας μέσω διάθεσης επαρκών κονδυλίων για την νεανική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γραμματείας της Ομάδας ΑΚΕ, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες λόγω της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κείμενο της Διακήρυξης του Port Moresby: http://www.acp.int/content/declaration-8th-summit-acp-heads-state-and-government-acp-group-states .

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.