Ο ρόλος του φύλου στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος στις Βουλευτικές Εκλογές της Κύπρου

Νοέ 28, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 22-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με την Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου της Κύπρου»: DT_22-02-2016_Synantisi me Proedro EKIK.

 

β) Το από 25-5-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η σημαντική αύξηση των γυναικών στα έδρανα της Κυπριακής Βουλής μετά τις εκλογές της 22-5-2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2677 .

 

γ) Το από 27-5-2016 έγγραφό μας με θέμα  «Μήνυμα της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για τη σημαντική αύξηση των γυναικών στα έδρανα της Κυπριακής Βουλής μετά τις εκλογές της 22-5-2016»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2682.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, σας γνωρίζουμε ότι στις 28 Νοεμβρίου 2016 θα παρουσιαστούν στη Λευκωσία τα πορίσματα της έρευνας με τίτλο «Βουλευτικές Εκλογές 2006 & 2016: οι έμφυλες προτιμήσεις των Κυπρίων ψηφοφόρων» (επισυνάπτονται η Πρόσκληση, το Πρόγραμμα και το σχετικό δελτίο τύπου).

 

Επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου της Κύπρου με στόχο να αποτυπωθεί ο βαθμός διαφοροποίησης ή όχι του εκλογικού αποτελέσματος σε μία δεκαετία λόγω των έμφυλων προτιμήσεων του εκλογικού σώματος.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.