Πανευρωπαϊκή προβολή της αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς, για ακόμα μία φορά, τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αφίσα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018 εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, μία πανευρωπαϊκή προβολή:

 

1) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με θεσμική δραστηριότητα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 Κρατών-Μελών:

 

α) http://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-poster-international-womens-day-2018-greek-general-secretariat-gender-equality

 

β) http://www.isotita.gr/η-αφίσα-της-γ-γ-ι-φ-για-την-παγκόσμια-ημέ/

 

γ) https://www.facebook.com/388822604594196/photos/a.389291394547317.1073741828.388822604594196/1084474398362343/?type=3&theater

 

2) Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου:

 

http://www.ekif.org/activities/activities2018 .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

Comments are closed.