Περιοδική έκδοση του CEDEFOP για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2016)

Φεβ 08, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 8-2-2016 περιήλθε στην Υπηρεσία Εισερχομένων Εγγράφων της Γ.Γ.Ι.Φ. η περιοδική έκδοση μηνός Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Skillset and Match» του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Το εν λόγω Κέντρο είναι ο αρμόδιος Οργανισμός της Ε.Ε. για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η περιοδική έκδοση κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα και είναι συνολικής έκτασης 25 σελίδων με συνεντεύξεις και άρθρα (π.χ. μαθητεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλές πρακτικές από τη Δανία):

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9105 .

Comments are closed.