Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά των εκδηλώσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κ.Ε.Θ.Ι. για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Μάρτιος 2016)

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 277/8-3-2016 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχει αναρτηθεί άρθρο στη σελίδα 3 με θέμα τις από κοινού εκδηλώσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κ.Ε.Θ.Ι. για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Μάρτιος 2016). Το άρθρο συνοδεύεται από τη σχετική αφίσα.

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, για ακόμα μία φορά, το μήνυμα της αναρτήσης, η οποία αφορά τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Κ.Ε.Θ.Ι., διαδόθηκε ευρύτατα: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160308_dimosiog_277_anak.pdf .

Αφήστε μια απάντηση