Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά δύο τομεακών πολιτικών της Γ.Γ.Ι.Φ.: γλώσσα δημοσίων εγγράφων και Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 276/1-3-2016 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχουν αναρτηθεί δύο άρθρα, τα οποία αφορούν τομεακές πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ.

Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες 8-9 έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Εγκύκλιος Αναπλ.Υπουργού Εσωτερικών και Δ.Α. για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού και ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα» (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/press/2499 ).

Επιπλέον, στις σελίδες 20-21 του ιδίου τεύχους έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:  http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_23-02-2016_Protokolo%20Synergasias%20Me%20YpAgrAnaptiksis.pdf ).

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, για ακόμα μία φορά, το μήνυμα των δύο αναρτήσεων, οι οποίες αφορούν τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160301_dimosiog_276_anak.pdf .

Αφήστε μια απάντηση