Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά δύο ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εξαιρετικά μεγάλη απήχηση: WEF και Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 275/23-2-2016 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχουν αναρτηθεί δύο άρθρα αναφορικά με δύο ανακοινώσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. με ομολογουμένως μεγάλη απήχηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες 30-32 έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Οι επιδόσεις 145 χωρών στον τομέα της ισότητας των φύλων (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Νοέμβριος 2015. Η υπεροχή των Σκανδιναβικών χωρών και η 87η θέση της Ελλάδας» (σχετικά τα από 18-2-2016 και 19-2-2016 έγγραφα του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2483 και  http://old.isotita.gr/index.php/news/2486 ).

Επιπλέον, στις σελίδες 35-36 του ιδίου τεύχους έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «2016-Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών» (σχετικά τα από 15-2-2016 και 17-2-2016 έγγραφα του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2475 και http://old.isotita.gr/index.php/news/2482 ).

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, για ακόμα μία φορά, το μήνυμα των δύο αναρτήσεων, οι οποίες αφορούν τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160223_dimosiog_275_anak.pdf .

Αφήστε μια απάντηση