Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά δύο τομεακών πολιτικών της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προσφυγικό ζήτημα και τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 274/16-2-2016 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχουν αναρτηθεί δύο άρθρα αναφορικά με δύο τομεακές πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ.

Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες 10-12 έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για τις γυναίκες πρόσφυγες: ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στην πολιτική της Ε.Ε. για το προσφυγικό» (σχετικό το από 10-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2468 ).

Επιπλέον, στις σελίδες 25-27 του ιδίου τεύχους έχει δημοσιευθεί άρθρο με τίτλο «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανοίγουν διάλογο με τις Γυναίκες των Αγροτικών Συνεταιρισμών» (σχετικό το από 15-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_15-02-2016_Synantisi%20me%20Gyn.%20Synetairismous.pdf ).

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα των δύο αναρτήσεων, οι οποίες αφορούν τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160216_dimosiog_274_anak.pdf .

Αφήστε μια απάντηση