Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά της διεθνούς αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της έμφυλης βίας

Σας γνωρίζουμε ότι στις σελίδες 11-12 του τεύχους 273/9-2-2016 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχει αναρτηθεί άρθρο με θέμα τη διεθνή αναγνώριση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της έμφυλης βίας (σχετικό το από 2-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2452 ).

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα της ανάρτησης, η οποία αφορά τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα:

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160209_dimosiog_273_anak.pdf .

Αφήστε μια απάντηση