Προβολή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων των δηλώσεων της κας Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων και του ΕΚΙΦ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Κύπρο

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, η Γ.Γ.Ι.Φ. συμπεριέλαβε το δελτίο τύπου τόσο της κας Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Κύπρο σε σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό: http://www.isotita.gr/η-έντονη-δραστηριοποίηση-της-γ-γ-ι-φ-στ/ .

Η πρωτοβουλία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.