Προβολή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της δράσης προαγωγής του θηλασμού στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Αύγουστος 2018)

Σας γνωρίζουμε ότι η αφίσα της δράσης προαγωγής του θηλασμού στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Αύγουστος 2018) έχει ήδη αναρτηθεί στη σελίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.facebook.com/388822604594196/photos/a.389291394547317.1073741828.388822604594196/1191446910998424/?type=3&theater .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.