Προβολή από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού Αττικής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Αττικής έχει αναρτηθεί από την 19η Μαρτίου 2018 ενημερωτικό υλικό με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες». Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί μία πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου κατόπιν συνεργασίας με την Υπηρεσία μας.

Η Χάρτα εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με φορείς από διάφορες χώρες (από την Ελλάδα συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ) και απευθύνεται στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν, να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων και να υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα.

Για την εφαρμογή και εξειδίκευση αυτής η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εκπόνησε Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος, σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο των Δήμων και Περιφερειών (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), προτείνει δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τοπικό επίπεδο. Ο Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες και αποτελεί ένα συγκεκριμένο και εξελισσόμενο εργαλείο, το οποίο προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται ανάλογα με τις εμπειρίες των υπογραφουσών Αρχών και την τοπική/περιφερειακή πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την παρακολούθηση εφαρμογής της έχει οριστεί το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Αττικής:

https://www.dafni-ymittos.gov.gr/enimerosi-gia-tin-eyropaiki-charta-gia-tin-isotita-ton-fylon-stis-topikes-koinonies/

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.