Προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου του συνοπτικού απολογισμού του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2017

 

ΣΧΕΤ.: Το από 29-1-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα  «Η παρουσίαση του απολογισμού του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2017»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-παρουσίαση-του-απολογι-2/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς, για ακόμα μία φορά, τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον συνοπτικό απολογισμό του έργου του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών για το έτος 2017.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Στις 6-2-2018 το έγγραφο της ηγεσίας της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. εστάλη στη Βουλή των Ελλήνων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τα Υπουργεία, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 20317/6-2-2018).

 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/2/2018, με παράλληλη κοινοποίηση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στις Κυπριακές Αρχές, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΙΦ έχει αναρτήσει στον ιστότοπό του τον συνοπτικό απολογισμό του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το έτος 2017: http://www.ekif.org/activities/activities2018 .

 

Πρόκειται για μία καλαίσθητη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα δεκαπέντε κεφάλαια:

 

1) Δημόσιες Πολιτικές

 

2) Εκπαίδευση και Φύλο

 

3) Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Εργασία – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

 

5) Αυτοδιοίκηση και Φύλο

 

6) Υγεία και Φύλο

 

7) Πολιτισμός και Φύλο

 

8) Γυναίκες Αγρότισσες

 

9) Γυναίκες Πρόσφυγες

 

10) Γυναίκες Κρατούμενες

 

11) Δράσεις για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

 

12) Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

 

13) Δράσεις για την 25η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

 

14) Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

15) Ενδεικτικές δράσεις – συνεργασίες και συμμετοχές της Γ.Γ.Ι.Φ. σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

 

Επισημαίνεται ότι στο ενδέκατο κεφάλαιο υπάρχει αναφορά και φωτογραφία στη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και η Επίτροπος Ισότητας, Ιωσηφίνα Αντωνίου στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της εν λόγω έκδοσης παραδόθηκε στα μέλη της Κυπριακής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της πρόσφατης συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.