Προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 5-3-2019 έγγραφό μας με θέμα «Το προωθητικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019»:

http://www.isotita.gr/το-προωθητικό-υλικό-της-γενικής-γραμμ/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα το προωθητικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019.

 

Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 34416/5-3-2019).

 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία αυτής. Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 το προωθητικό υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. (αφίσα, πολιτικό μήνυμα και σποτ με βασικό σύνθημα «Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων στην Πράξη»), καθώς και η συνοπτική απολογιστική έκθεση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το έτος 2018, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ Κύπρου για σκοπούς ενημέρωσης και διάχυσης: http://www.ekif.org/activities/activities2019 .

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου για τη θετική του ανταπόκριση.

 

Η συγκεκριμένη ενημερωτική δράση εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.