Προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017

ΣΧΕΤ.: Το από 13-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017»: http://www.isotita.gr/οι-πρωτοβουλίες-της-γ-γ-ι-φ-στο-πλαίσιο/  .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας της χώρας μας με την Κύπρο στο τομέα της ισότητας των φύλων, σας γνωρίζουμε ότι το προωθητικό υλικό έτους 2017 του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας για την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει αναρτηθεί σε δύο ενότητες του ιστότοπου του ΕΚΙΦ:

α) κεντρική σελίδα με την προβολή της αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. με το σύνθημα «Δεν είσαι…(η) μόνη»: http://www.ekif.org/

β) ενότητα «Δραστηριότητες 2017» με το εξής άρθρο «Οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017» με βάση το ως άνω σχετικό έγγραφό μας: http://www.ekif.org/activities/activities2017 .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου για την έμπρακτη στήριξή του προς το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ.

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι το από 13-11-2017 έγγραφό μας έχει ήδη σταλεί στους κάτωθι φορείς:

– Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα

– Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο

– Γραφείο κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας

– Γραφείο κας Επιτρόπου Διοικήσεως & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

– Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, Μονάδα Ισότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος, το από 13-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. εστάλη αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τα Υπουργεία, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παγκόσμια Τράπεζα.

                                                        

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.