Προωθητική δράση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019 (Μετρό: Σύνταγμα και Ομόνοια, 8-3-2019)

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρες 10:00-15:00 η Γ.Γ.Ι.Φ. θα υλοποιήσει προωθητική δράση σε δύο σταθμούς  του μετρό («Σύνταγμα» και «Ομόνοια») με ενημερωτικά banners, back drop και διανομή υλικού της Υπηρεσίας μας στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, στο πλαίσιο του υποέργου 4: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Comments are closed.