Προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της εκδήλωσης της ΓΣΕΒΒΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις γυναίκες και τον συνδικαλισμό (Αθήνα, 8-3-2019)

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, σας γνωρίζουμε ότι το σχετικό πληροφοριακό υλικό για την εκδήλωση της 8-3-2019 με θέμα «Γυναίκες και Συνδικαλισμός» έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/γσεβεε-και-ιμε-γσεβεε-εκδήλωση-8-μαρτί/ .

Επιπλέον, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., ενημερώθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 20-2-2019, όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας μας, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, σχετικό μήνυμα για την εν λόγω εκδήλωση θα αναρτηθεί και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης εντός του Φεβρουαρίου 2019.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.