Πρόγραμμα Σεμιναρίου για την Ισότητα των Φύλων στα Κέντρα Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων (Πρόγραμμα PROGRESS: ΓΓΙΦ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΣΕΒ): Αθήνα,12-10-2015 και ώρες 15:00-21:00

Αφήστε μια απάντηση