Πρόσκληση στην Ημερίδα «Υλοποιώντας Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς»

 

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Ημερίδα που διοργανώνει στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το HORIZON 2020,

έργου RIPEERS “Πιλοτικές εμπειρίες για τη βελτίωση της Ισότητας στους ερευνητικούς οργανισμούς”, με τίτλο:

«Υλοποιώντας Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Titania Hotel

(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, αίθουσα Platon-Solon), ώρα έναρξης 09:30.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 Η γλώσσα εργασίας της Ημερίδας είναι η Αγγλική

 

Comments are closed.