Σποτ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την βία κατά των Γυναικών

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020, δημιουργήσαμε ένα ακόμα τηλεοπτικό σποτ καθολικά προσβάσιμο.

Πατήστε τα παρακάτω links:

 

Σποτ της ΓΓΙΦ για την βία κατά των γυναικών_Μάρτιος 2019

Σποτ της ΓΓΙΦ για την βία κατά των γυναικών_Μάρτιος 2019 με ακουστική περιγραφή

 

Comments are closed.