Στατιστικά στοιχεία για την αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία (ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος 2016)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 12-8-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ αναδεκνύει την αρνητική πρωτιά των γυναικών και τον μήνα Μάιο 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Αύγουστος 2016)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2782 .

 

β) Το από 29-8-2016 έγγραφό μας με θέμα «Το σκληρό πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα τον μήνα Ιούλιο 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2785 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιοποιήθηκαν από δύο έγκυρους Οργανισμούς χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία. Πιο συγκεκριμένα:

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των ανέργων σε 1.112.075 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο αναφοράς: http://www.statistics.gr/documents/20181/02f2b58d-7f98-42c7-b70c-4d59ba5e051d .

 

Το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2016 ανήλθε στο 23,1% έναντι 24,6% του αντίστοιχου τριμήνου του 2015. Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει με σαφήνεια στη δεύτερη σελίδα της εννεασέλιδης ανακοίνωσής της ότι το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών (27,6%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (19,4%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα νέα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (49,1%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο δυσθεώρητο 52,5%. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, αξίζει να επισημανθεί ότι το 21,6% των γυναικών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνεργες έναντι 12% των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ στην κατηγορία της μέσης εκπαίδευσης οι γυναίκες με απολυτήριο λυκείου ήταν άνεργες σε ποσοστό 32% έναντι 21% των ανδρών κατόχων απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης.

 

Επίσης, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας μηνός Αυγούστου 2016, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των εγγεγραμμένων άνεργων ανδρών με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε στο 36,43% (δηλαδή 326.592 άτομα), ενώ οι εγγεγραμμένες άνεργες ανήλθαν σε ποσοστό 63,57% (569.970 γυναίκες):

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/DELTIO+STATISTIKA+AUGOUSTOU+19+09+2016.pdf/4501b640-1676-4ddc-8ed8-137736bb6009 .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση