Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας Μαΐου 2015: αρνητική πρωτιά των Γυναικών

Σας γνωρίζουμε ότι στις 23-6-2015 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Μάιο του 2015, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών. Πιο συγκεκριμένα:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάιο 2015 ανήλθε σε 809.018 άτομα. Από αυτά, 460.414 (ποσοστό 56,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 348.604 (ποσοστό 43,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.355 (ποσοστό 39,47%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 489.663 (ποσοστό 60,53%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάιο 2015 ανήλθε σε 126.916 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.067 (ποσοστό 39,45%) και οι γυναίκες σε 76.849 (ποσοστό 60,55%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Μάιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 83.685 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.001 (ποσοστό 51,38%) και οι γυναίκες σε 40.684 (ποσοστό 48,62%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με το σχετικό δελτίο τύπου συνολικής έκτασης πέντε σελίδων σε μορφή pdf:

http://www.oaed.gr/images/statistika/maios15/dtstatmaiou2015.pdf .

Comments are closed.