Στατιστικά στοιχεία ΟΑΕΔ εγγεγραμμένης ανεργίας μηνός Φεβρουαρίου 2015: αρνητική πρωτιά των Γυναικών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Φεβρουάριο 2015. Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει για άλλη μία φορά την αρνητική υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών στον τομέα της ανεργίας.

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 864.512 άτομα. Από αυτά 461.000 (ποσοστό 53,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.512 (ποσοστό 46,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.876 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,88%).

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 196.709 άτομα όπου 70.814 (ποσοστό 36,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 125.895 (ποσοστό 64,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,77%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 153.602 άτομα από τα οποία οι 100.775 (ποσοστό 65,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 52.827 (ποσοστό 34,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 72.247 είναι <άνδρες> (ποσοστό 47,04%) και οι 81.355 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 52,96%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο της συνοπτικής έκθεσης του ΟΑΕΔ συνολικής έκτασης 36 σελίδων:

http://www.oaed.gr/images/statistika/febr2015/synekthesifebroya2015.pdf .

Comments are closed.