Στοιχεία για την ανεργία των Γυναικών σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού για τον Μάιο 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, Αύγουστος 2015)

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου 2015 τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον μήνα Μάιο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επτασέλιδου δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, 1.200.981 άτομα ήταν άνεργα και το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25% έναντι 27% τον Μάιο του 2014.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος πίνακας με τίτλο «Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Μάιος 2010-2015», από τον οποίο προκύπτει η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον Μάιο του 2014 το 23,8% των ανδρών και το 30,9% των γυναικών ήταν χωρίς εργασία, ενώ τον Μάιο του 2015 τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας ήταν 22,4% για τους άνδρες και 28,2% για τις γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάιο για την περίοδο αναφοράς 2010-2015: 60% το 2013, 53,1% το 2014 και 51,8% το 2015.

Η σύγκριση είναι δραματική όταν αναφερόμαστε στο 2010 σε σχέση με το 2015: μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες (9,7%) και 15,7% για τις γυναίκες.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ με όλα τα στατιστικά στοιχεία:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_05_2015_01_F_GR.pdf .

Comments are closed.