Συμπεράσματα της εκδήλωσης «Φύλο και Μετεωρολογία» στο πλαίσιο του 17ου διεθνούς μετεωρολογικού συνεδρίου

Ιούλ 16, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου Διεθνούς Μετεωρολογικού Συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στην έδρα του Δ.Ο.Μ. στη Γενεύη το διάστημα από 25-5-2015 έως 12-6-2015, η 5η Ιουνίου 2015 ορίστηκε ως «Ημέρα για το Φύλο (Gender Day)» και διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή σαρανταεννέα εκπροσώπων των εθνικών αντιπροσωπειών και του Δ.Ο.Μ. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την κα Κωνσταντίνα Μητά, υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), η οποία απέστειλε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τα συμπεράσματα της εν λόγω εκδήλωσης στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ε.Μ.Υ. σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι η κα Κ.Μητά έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής στον Δ.Ο.Μ. για θέματα φύλου με απόφαση του κ.Διοικητή της Ε.Μ.Υ. και Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας.

Σε ένα κείμενο συνολικής έκτασης δέκα σελίδων στην αγγλική γλώσσα καταγράφεται το πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Gender Working Breakfast», το οποίο ήταν διαρθρωμένο σε πέντε θεματικές ενότητες: διακυβέρνηση, εργασία και καριέρα, εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών, γυναίκες και ηγεσία. Το κείμενο περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για τη θέση των γυναικών στο χώρο της μετεωρολογίας διεθνώς. Επιλέξαμε ορισμένα από αυτά, η συνοπτική παρουσίαση των οποίων έχει ως ακολούθως:

– μόλις το 20% των αντιπροσώπων στα θεσμικά όργανα του Δ.Ο.Μ. είναι γυναίκες

– μόνο πέντε γυναίκες είναι μέλη του 37μελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Μ.

– ο Οργανισμός Μετεωρολογίας της Ελβετίας διαρθρώνεται σε επτά Διευθύνσεις με μόνο δύο γυναίκες επικεφαλής, τη στιγμή που στα Τμήματα τεχνικής φύσεως προΐστανται μόνο άνδρες

– το 40% της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κίνας είναι γυναίκες, αλλά στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας συναντάμε γυναίκες σε ποσοστό μικρότερο του 20%

– ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων έχει επιτευχθεί στις θέσεις ευθύνης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας

– η χρήση γονικής άδειας από τους άνδρες δημόσιους υπαλλήλους είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελβετία, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε ποσοστό 80% του ωραρίου τους, προκειμένου το υπόλοιπο 20% να αφιερώνεται από τους ίδιους στην ανατροφή των παιδιών τους

– η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ουγγαρίας χαρακτηρίζεται από ποσόστωση 50-50 μεταξύ γυναικών και ανδρών και χορηγεί στο προσωπικό άδειες μητρότητας και γονικές άδειες με διάρκεια έως τρία χρόνια

– στο Περού περισσότερες γυναίκες εργάζονται στον τομέα παροχής υπηρεσιών μετεωρολογίας σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους (ποσοστό περίπου 60%), ενώ στην Παραγουάη το 90% του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι άνδρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επικεφαλής των τριών Διευθύνσεων

– η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Τανζανίας εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης κινητών τηλεφώνων στο γυναικείο πληθυσμό με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίησή του σε περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, δεδομένου ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε χειρωνακτικές εργασίες εκτός σπιτιού και δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται σε μορφή pdf το δεκασέλιδο κείμενο των συμπερασμάτων της εκδήλωσης «Φύλο και Μετεωρολογία» στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Μετεωρολογικού Συνεδρίου.

Report_Gender Working Breakfast

Comments are closed.