Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό: αναγνώριση των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προσφυγικό ζήτημα ως καλή πρακτική

ΣΧΕΤ.: α) Το από 7-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Άρωμα Ελλάδας στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε.»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/3034 .

 

β) Το από 10-3-2017 δισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_10-03-2017_Ekthesi%20Evr.Ep.%20gia%20tin%20Isotita.pdf .

 

γ) Το από 13-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ της ελληνικής παρουσίας στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Ε.Ε. 2017»:http://old.isotita.gr/index.php/news/3042 .

 

δ) Το από 6-4-2017 τρισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους»:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Apr/DT_06-04-2017_Enonoume%20tis%20dynameis%20mas%20gia%20tous%20prosfyges.pdf .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους έχουν εξασφαλίσει την επιβράβευση, μεταξύ άλλων, και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA).

 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αναγνώριση από

1) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις 7 Μαρτίου 2017 δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών και στη σελίδα 43 της έντυπης έκδοσης υπάρχει σαφής αναφορά στη θεσμοθετημένη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με οκτώ συναρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης προς όφελος των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, καθώς και από

2) το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ανήρτησε στον ιστότοπό του την πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους από τη βία μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τους αρμόδιους φορείς για τον εντοπισμό, την παραπομπή, τη φιλοξενία και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα,

ακολουθεί ο εξειδικευμένος Διεθνής Οργανισμός στο πλαίσιο του Συστήματος του ΟΗΕ UNFPA να δώσει θετική ψήφο στις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα μας. Κατόπιν σχετικής συνάντησης εργασίας στις 13-9-2017 με το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας, ο εν λόγω Διεθνής Οργανισμός γνωστοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 18-9-2017 την απόφασή του να συμπεριλάβει στο υπό έκδοση υλικό του για το προσφυγικό ζήτημα στη Ν.Α. Ευρώπη τις σχετικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. με ρητή αναφορά στην ταυτότητα της Υπηρεσίας μας. Έμφαση θα δοθεί στο γνωστό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και στη δικτύωσή μας με το Γραφείο στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με το πληροφοριακό υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προσφυγικό ζήτημα:

 

α)  http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/Φυλλάδιο-προσφυγικό_τρίπτυχο_εξωτερικό.pdf

β) http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/Φυλλάδιο-προσφυγικό_τρίπτυχο_εσωτερικό.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων», «Βία κατά των Γυναικών» και «Ευάλωτες Ομάδες Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.