Συνοπτική και εύχρηστη παρουσίαση της ταυτότητας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 

ΣΧΕΤ.: Το από 25-5-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η 2η COOP EXPO Παράγω- Επιχειρώ Κοινωνικά και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-2η-coopexpo-παράγω-επιχειρώ-κο/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το διήμερο 24-25 Μαΐου 2018 η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων συμμετείχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Βρετανικού Συμβουλίου με θέμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Η Διεύθυνσή μας εκπροσωπήθηκε επίσης, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ., από στελέχη των Τμημάτων «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ.

Στις τρεις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται με συνοπτικό και εύχρηστο τρόπο η ταυτότητα της Κ.ΑΛ.Ο., η οποία επιδιώκει το συλλογικό όφελος και εξυπηρετεί το γενικό κοινωνικό συμφέρον. Η παρουσίαση βασίζεται στις στοχευμένες παρουσιάσεις των ειδικών του σεμιναρίου, καθώς και στο υλικό μετά την επίσκεψη του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη 2η Πανελλήνια Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών Κ.ΑΛ.Ο. την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.

Α. Πλαίσιο Κοινωνικής Οικονομίας                 

Τέσσερα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες (συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλοβοήθειας, σύλλογοι/ενώσεις προσώπων, κοινωφελή ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις):

α) προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών και της ευρύτερης κοινότητας και όχι στο κέρδος

β) αυτόνομη διοίκηση και αυτόνομη απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας

γ) δημοκρατική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων με βάση την αρχή «κάθε μέλος, μία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συνεισφορά του κάθε μέλους στο κεφάλαιο

δ) κατά τη διανομή των κερδών, προβάδισμα στα μέλη και στους/στις εργαζόμενους/-ες έναντι του κεφαλαίου.

Β. Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο όρος συνδέθηκε με την εμπειρία των ριζοσπαστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική, αλλά σταδιακά έγινε δημοφιλής και στη χώρα μας. Η Κ.ΑΛ.Ο. έχει διπλή στόχευση:

 

– οικονομική (δημιουργία οικονομικών σχέσεων με βάση την αμοιβαιότητα)

– πολιτική (δημιουργία και διατήρηση αυτόνομων δημόσιων χώρων όπου συζητούνται σκοποί και μέσα).

Σχηματικά, οι πρακτικές τοποθετούνται ανάμεσα στο κράτος, την αγορά και την κοινότητα και προσπαθούν να διατηρήσουν τη μοναδικότητά τους αντλώντας στοιχεία από τις διαφορετικές λειτουργικές αρχές κάθε τομέα.

Γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Στην Ελλάδα Κ.ΑΛ.Ο. εκφράζεται μέσα από την Κοιν.Σ.Επ. (Νόμος 4430/2016). Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται, πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρησή τους στο ηλεκτρονικό «Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.