Συνοπτική παρουσίαση των κύριων σημείων της συνάντησης εργασίας με Κοινοβουλευτική και Κυβερνητική Αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 16-10-2019)

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00-12:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων συνάντηση εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και μεικτής Κοινοβουλευτικής και Κυβερνητικής Αντιπροσωπείας του Γερμανικού Κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Το εν λόγω κρατίδιο βρίσκεται γεωγραφικά στα δυτικά της χώρας, έχει πληθυσμό 4,05 εκατομμύρια κατοίκους και πρωτεύουσα την πόλη Μάιντς.

Ακολουθεί μία συνοπτική καταγραφή των κύριων σημείων της συνάντησης, τα οποία εστιάζουν στην κατάσταση της ισότητας των φύλων στο Κρατίδιο:

1) προώθηση του μέτρου της μερικής απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας

2) οι γυναίκες δικαιούνται άδεια μέχρι τρία έτη για την ανατροφή των παιδιών τους

3) χορήγηση επιδόματος γονέων στο πρώτο έτος του παιδιού

4) οι άδειες και τα επιδόματα αφορούν και τους πατέρες, προκειμένου να λειτουργήσουν αφενός ως κίνητρο για χρήση από τους άνδρες και αφετέρου για αλλαγή των έμφυλων στερεότυπων μέσω της αλλαγής του σκεπτικού της εργοδοσίας

5) υπάρχουν διάφορα μοντέλα χορήγησης γονικών αδειών για την ανατροφή των παιδιών (π.χ. δώδεκα μήνες για τη μητέρα και δύο μήνες για τον πατέρα μετά τη γέννηση του παιδιού)

6) προώθηση του μέτρου της τηλεργασίας (εργασία από το σπίτι) – στο Υπουργείο θεμάτων ισότητας του εν λόγω Κρατιδίου σχεδόν το 50% των γυναικών υπαλλήλων επιλέγουν την τηλεργασία για ορισμένες ημέρες της εβδομάδας

7) αξιοποίηση του θεσμού της καθοδήγησης/εμψύχωσης/mentoring, ο οποίος λειτουργεί ως πρότυπο για τις υπόλοιπες γυναίκες

8) η εθνική νομοθεσία απαιτεί κάθε έγκυος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δημόσιο νοσοκομείο εντός σαράντα λεπτών, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό σε ολόκληρη τη χώρα λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών ιδιαίτερα  την περίοδο του χειμώνα

9) για την προώθηση του μέτρου της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming) σε επίπεδο Κρατιδίου έχει υιοθετεί ο ορισμός υπαλλήλου σε κάθε Υπουργείο με καθήκοντα «σημείου επαφής για θέματα ισότητας των φύλων» – για την αποτελεσματική λειτουργία του μέτρου κρίνεται σκόπιμο ο ορισμός να γίνεται με βούληση του/της υπαλλήλου, προκειμένου η άσκηση καθηκόντων για την ισότητα των φύλων να μη λειτουργεί ως πάρεργο

10) η υιοθέτηση του μέτρου της ένταξης της διάστασης του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς (gender budgeting) εξακολουθεί να μη γίνεται κατανοητή από σημαντική μερίδα του βουλευτικού σώματος στο τοπικό Κοινοβούλιο – απαιτείται κατάλληλη προεργασία σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου  

11) το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα ισότητας υλοποιεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του σεξισμού στη δημόσια ζωή με τη συμμετοχή προβεβλημένων προσωπικοτήτων και σύνθημα “Lautstark”(Δυνατά): https://lautstark.rlp.de/de/startseite/

12) το ζήτημα της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών αποτελεί προτεραιότητα για τις Αρχές του Κρατιδίου

13) το έμφυλο μισθολογικό χάσμα έχει υπολογιστεί στο 21% και το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο 53% σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Τα μέλη της γερμανικής αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς από την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. («Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας» και «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων») για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα μας, καθώς και για το πολυδιάστατο έργο της Υπηρεσίας μας.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.