Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Απρίλιο 2016

ΣΧΕΤ.: Το από 12-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Το δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό άνω του 60% της εγγεγραμμένης ανεργίας στοιχειώνει το γυναικείο πληθυσμό της Ελλάδας και τον Μάρτιο του 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2658 .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στις 19 Μαΐου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2016 , από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών (συνημμένη πεντασέλιδη ανακοίνωση ). Πιο συγκεκριμένα:

A. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 851.596 άτομα. Από αυτά, 443.293 (ποσοστό 52,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 408.303 (ποσοστό 47,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.128 (ποσοστό 39,24%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 517.468 (ποσοστό 60,76%).

B. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 141.050 άτομα: άνδρες 54.595 (ποσοστό 38,71%) και γυναίκες 86.455 (ποσοστό 61,29%).

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 125.254 άτομα: άνδρες 61.994 (ποσοστό 49,49%) και γυναίκες 63.260 (ποσοστό 50,51%).

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση